hypernet for barnehage

Med fokus på søknadsprosessen og selvbetjening! Administrasjon reduseres til et minimum og skaper en effektiv arbeidsflyt for saksbehandlere og foresatte.

   
Foresatte

”Vi kan enkelt søke om barnehageplass og følge opptaksprosessen for våre barn. I tillegg får vi tilgang til informasjon om den daglige aktiviteten via web, mail og ikke minst rett på mobilen!”


 

Barnehagestyrer

”Med enkel tilgang til den informasjonen jeg trenger, kan jeg planlegge og utføre mine oppgaver tidløst og effektivt. Gode rapporter og oversikter gir meg alle muligheter for å jobbe smartere!”

 

?