hypernet for kulturskole

Effektiv håndtering av kulturskoletilbudet! En ny generasjon IT-løsning for kulturskole med fokus på smidige og brukervennlige løsninger for opptak og elektronisk kommunikasjon.

 
Foresatte

”Nå kan sjekke kurstilbud, sende søknad og leie instrument – hjemmefra. I hypernet kan vi se tilbud, finne informasjon om virksomheten og ha full oversikt på våre barns plasser i kulturskolen."


 
 
Administrator

”Nå har jeg fått det perfekte verktøyet for å handtere søknader og tilbud om plass. I hypernet har jeg en komplett webbasert støtte for disse prosessene. Her oppdaterer jeg hjemmesider, legger opp informasjon om kursene og oppretter plasstilbud."