hypernet for videregående skole

Vi tilbyr våre kunder en helhet, inkludert fagvalg, ressursplanlegging, timeplanløsninger og våre nye løsninger for læringsstøtte, samt mye, mye mer!

 
Eleven

”Alt jeg trenger å vite og gjøre finnes nå på ett sted! I hypernet finner jeg informasjon om mine fag,mitt fravær, planer, oppgaver, resultater og annet nyttig fra skolen. Nå har jeg helt enkelt full oversikt på skolegangen min!"

 
Foresatte

”Nå trenger vi bare å logge på ett sted for å finne informasjon om våre barn!  Det har blitt mye enklere å kommunisere og få svar fra skolen. hypernet gjør det enkelt for oss å ta del i barnas utdanningsløp."

 
Læreren

”En samlet oversikt der jeg får tak på de verktøy jeg trenger i jobben. I hypernet kan jeg registrere fravær, få rask oversikt på status for mine elever med kobling til nasjonale mål, ta del i og samarbeide om planlegging av nye aktiviteter. Her kan jeg også finne oppgaver og aktiviteter for mine elever og enkelt kommunisere med kolleger, elever og foresatte."

 
Skoleledelse

”Nå har jeg fått et kraftig verktøy for å analysere og følge opp. hypernet gir meg en rask oversikt på status for skolen, både på overordnet og individnivå."