hypernet for voksenopplæring

Effektiv håndtering av voksenopplæring! En ny generasjon IT-løsninger for voksenopplæring som bidrar til effektive prosesser rundt søknad og plassering for både søker og administrasjon.

   
Eleven

”Nå kan jeg orientere meg om kurstilbud og finne informasjon om kursene. I hypernet får jeg tilgang på den informasjonen jeg trenger - alt på ett sted!"


 
Administrator

”Voksenopplæring er krevende å administrere. Takket være hypernet har min arbeidsdag blitt enklere og mer effektiv!"

 
Læreren

”Endelig får jeg mer tid til elevene. I hypernet finner jeg timeplanen og kan føre fravær. Jeg kan i tilleg kommunisere raskt og enkelt med mine elever via mail og sms."