Landingpage2_top_B_NOR_2.png

Fokuset innenfor våre skolemoduler er å gjøre både sentral og lokal planlegging og administrasjon så enkel som mulig for administratorer og lærere. Samtidig sørger modulene for at lærere, elever og foresatte får de tjenestene som trengs for pedagogisk arbeid på daglig basis. På kommunalt nivå eller på hver enkelt skole leverer skolemodulene komplett oversikt over skoledriften og prosessene, som resulterer i langsiktig effektivitetsgevinst. 

Moduler for skoleadministrasjon

Skoleadministrasjon.png hypernet_Skoleinnmelding.png  
     

Modul for læring, vurdering og undervisning

Laring.png

 

Modul for SFO-administrasjon

SFO.png    

 

Modul for daglig dialog og elektronisk oppslagstavle for SFO

Direkte.png

 

 

Vil du vite mer?

For mer informasjon eller for å bestille en demo,  kontakt en av våre selgere. 

 

Book_demo.png Ta_kontakt.png

 

Logo_in_devices_smaller_cropped.png