Universitet og høgskole

IST tilbyr effektive og funksjonelle administrative IT-løsninger for universiteter og høgskoler. Sammen med våre partnere kan vi tilby våre kunder integrerte løsninger som støtter ulike behov innenfor området.

IST er totalleverandør av IT-løsninger til høyere utdanning. I dag benytter ca. 20 statlige og private høgskoler i Norge våre løsninger. I tillegg benyttes noen av våre webbaserte moduler av over 30 private bedrifter og organisasjoner.

IST har over en lang tid opparbeidet seg god bransjekunnskap innenfor UH-sektoren, ikke minst gjennom nært samarbeid med utvikling av løsninger gjennom en rekke gjennomførte samarbeidsprosjekter. Våre løsninger er utviklet i nært samarbeid med brukerne, noe som garanterer for god funksjonalitet og nytteverdi som fullt ut støtter eksisterende systemer og prosesser.

ISTs universitets- og høgskoleavdelning innehar en unik kompetense på utvikling av webløsningar basert på PHP, Mysql og Apache. Med mer enn 10 års erfaring innen utvikling og leveranser mot sektoren, kan idag IST bl.a. tilby en rekke løsninger som:

  • Publiseringsløsning for web (CMS)
  • Administrasjon og publisering av kurs og konferanser 
  • Verktøy for gjennomføring av spørreundersøkelser / evalueringer på web 
  • Meldingssentral: Verktøy for kommunikasjon via ulike kanaler (bl.a. SMS, e-post)
  • Info Monitor: Verktøy for adm. og visning av meldinger fra interne og eksterne kilder på monitor/skjerm.
  • System for adm. og publisering av studieprogram, studieplaner og emner
  • Verktøy for rom og ressursreservasjon
  • Studieadministrativt system for administrasjon av studieprogram, emner og studenter

IST tilbyr også kompletterende webløsninger med selvbetjeningsfunksjoner, blant annet for studenter og lærere. Med stadig ny teknologi og funksjonalitet skal IST i årene fremover møte de behovene som markedet forventer.

Kontakt oss

Post- og besøksadresse:
IST 
International Software Technology AS 
Storgata 60, 3. etg 
8006 Bodø 

Kart

Telefon: +47 75 50 74 10

E-post: uh@ist.com