Landingpage2_top_C_NOR_2.png

 

Fokuset innen våre skolemoduler er å gjøre både sentral og lokal planlegging og administrasjon så enkel som mulig for administratorer og lærere. Samtidig sørger modulene for at lærere, elever og foresatte får de tjenestene som trengs for pedagogisk arbeid på daglig basis. På kommunalt nivå eller på hver enkelt skole leverer skolemodulene komplett oversikt over skoledriften og prosessene, som resulterer i langsiktig effektivitetsgevinst. 

Moduler for administrasjon og planlegging

VGS_Skoleadministrasjon.png timeplan.png

 

Modul for læring, vurdering og undervisning

 
 VGS_laring.png
     

Tilgjengelig på alle plattformer

hypernet® er utviklet med et responsivt design. Alt innhold er tilgjengelig fra alle enheter, og brukervennligheten er svært god når innhold, struktur og design tilpasses etter skjermstørrelse, som smarttelefon, nettbrett og PC-skjerm. Ved responsivt design trenger de ulike brukerne kun å forholde seg til én innlogging.

Logo_in_devices_smaller_cropped.png

Vil du vite mer?

For mer informasjon eller for å bestille en demo,  kontakt en av våre selgere. 

 

Book_demo.png Ta_kontakt.png