Landingpage2_top_C_NOR_2.png

 

Fokuset innen våre skolemoduler er å gjøre både sentral og lokal planlegging og administrasjon så enkel som mulig for administratorer og lærere. Samtidig sørger modulene for at lærere, elever og foresatte får de tjenestene som trengs for pedagogisk arbeid på daglig basis. På kommunalt nivå eller på hver enkelt skole leverer skolemodulene komplett oversikt over skoledriften og prosessene, som resulterer i langsiktig effektivitetsgevinst. 

Moduler for administrasjon

VGS_Skoleadministrasjon.png  

 

Modul for læring, vurdering og undervisning

 
 VGS_laring.png

Vil du vite mer?

For mer informasjon eller for å bestille en demo,  kontakt en av våre selgere. 

 

Book_demo.png Ta_kontakt.png

 

Logo_in_devices_smaller_cropped.png