IST2_0006.jpg

Arbetar du med lärandeprocessen?

Då är du välkommen till vår användarträff som riktar sig till dig som är pedagog eller ledare. Ta chansen till erfarenhetsutbyte med kollegor och att inspireras av nya tankar kring både utvecklingsprocesser och det dagliga arbetet...

Ian_liten1.jpg

Möjlighet till fortbildning och nätverkande!

Du missar väl inte våra populära användarträffar i höst?

KAA2.jpg

Succé - 100 kommuner tar kommunalt ansvar med hjälp av IST

IST har tagit fram en webbaserad lösning för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret - KAA!

LarandeiSvergieAG_468-468x130.jpg

Lärande i Sverige väljer hypernet® Skoladministration!

-Framtidens skola, kräver framtidens system! säger Ole Lidegran, IT-chef på Lärande i Sverige