IST bidrar til enklere administrasjon gjennom vår løsning for innmelding av barn i grunnskolen. I en helt unik, helhetlig løsning bidrar vi til smart dialog med de foresatte.

IST har i samarbeid med våre kunder utviklet en løsning som henger sammen med vårt øvrige tilbud fra barnet blir søkt inn i barnehage til skolestart.
I en og samme løsning vil den foresatte få tilgang til å følge alle administrative forhold for sitt barn.
Gjennom vår nye løsning erstatter vi tungvint skjemahåndtering med komplette prosesser der både
administrasjon og innbyggere får en en langt enklere og moderne arbeidsflate.

Løsningen er også skalert for å handtere eventuelle ønsker om en annen skole og søknader fra innbyggere i andre kommuner.

 

Publisert: 22.03.2011 09:15 av Ole-Christian Braathen

Oppdatert: 22.03.2011 11:31 av Ole-Christian Braathen
« Tilbake