Novaschem Timeplan

Kurs i Novaschem Timeplan:
8. juni
Novaschem grunnkurs 2 dager

Hvis du er ny bruker av Novaschem og har fått i oppgave å legge timeplanen for din skole, er dette kurset for deg.

Les mer - 23.04.2015