Novaschem Timeplan

Kurs i Novaschem Timeplan:
7. januar
Novaschem grunnkurs 2 dager

Hvis du er ny bruker av Novaschem og har fått i oppgave å legge timeplanen for din skole, er dette kurset for deg.

Les mer - 05.11.2014
9. januar
Novaschem Videregående kurs 1 dag

Dette kurset passer for deg som ønsker innføring i bruk av alle funksjonene i Novaschem.

Les mer - 05.11.2014
11. mars
Novaschem grunnkurs 2 dager

Hvis du er ny bruker av Novaschem og har fått i oppgave å legge timeplanen for din skole, er dette kurset for deg.

Les mer - 05.11.2014
13. mars
Novaschem Videregående kurs 1 dag

Dette kurset passer for deg som ønsker innføring i bruk av alle funksjonene i Novaschem.

Les mer - 05.11.2014
22. april
Novaschem grunnkurs 2 dager

Hvis du er ny bruker av Novaschem og har fått i oppgave å legge timeplanen for din skole, er dette kurset for deg.

Les mer - 05.11.2014
24. april
Novaschem Videregående kurs 1 dag

Dette kurset passer for deg som ønsker innføring i bruk av alle funksjonene i Novaschem.

Les mer - 05.11.2014
27. mai
Novaschem grunnkurs 2 dager

Hvis du er ny bruker av Novaschem og har fått i oppgave å legge timeplanen for din skole, er dette kurset for deg.

Les mer - 05.11.2014
29. mai
Novaschem Videregående kurs 1 dag

Dette kurset passer for deg som ønsker innføring i bruk av alle funksjonene i Novaschem.

Les mer - 05.11.2014
3. juni
Novaschem workshop

Ønsker du få hjelp til å legge timeplanen og jobbe med timeplanen i fred og ro, er dette kurset for deg.

Les mer - 05.11.2014