Partnere

IST har et veletablert nettverk av partnere innenfor ulike fagområder. Våre partnere varierer fra lokale spesialister med dyp kompetanse innenfor ulike nisjeområder, til brede globale aktører. ISTs partnere gjør oss i stand til å tilby våre kunder ledende og standardiserte løsninger, og tilfører ISTs egne produkter og tjenester en merverdi på både kort og lang sikt.

Ulike typer partnere

Salg og markedsføring
IST samarbeider med flere aktører på markedet. Dette samarbeidet gjør at kundene kan tilbys omfattende løsninger og/eller å ta inn ISTs løsninger via partnere som en del av andre IT-investeringer.

Prosjektledelse og implementering
Ulike former for spesialistkompetanse kan være aktuelle under implementeringsprosessen.

Produkter
Innenfor noen områder har vi valgt å markedsføre produkter fra partnere. Det kan enten være i tilfeller der vi ikke har utviklet våre egne løsninger, eller når våre kunder har uttrykt et behov for valgfrihet.

Utvikling
ISTs programvare er basert på de nyeste tekniske løsningene, og på standardteknologi. Derfor samarbeider vi med flere underleverandører.

Internasjonalt
På visse markeder der IST ikke er representert, har vi valgt å samarbeide med lokale aktører.

 

glooip.png