Driftstjenester

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og stiller IT-virksomheter overfor store utfordringer. Sentralt står kravet om sikre IT-systemer som har god ytelse og er tilgjengelige døgnet rundt. IST tilbyr tre hovedtyper av tekniske tjenester rundt IT-drift:

 

ASP-drift
IST har en sentral driftssentral der vi tar alt ansvar for drift av alle våre systemer. Vi kan derfor tilby trygg og sikker drift med god driftsøkonomi og faste, forutsigbare kostnader. Gjennom 10 års erfaring har vi bygd opp et redundant og skalerbart driftsmiljø som gir høy ytelse og oppetid for flere hundre av våre kunder.

 

Tekniske konsulenttjenester
IST setter opp nye servere, installere og flytter databaser (Sybase, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server), foretar nettverksanalyser og gir vurderinger rundt ytelsesproblematikk.

 

Fjerndrift
For kunder som drifter våre løsninger på eget utstyr og som trenger teknisk støtte, tilbyr IST fjerndrift. IST kopler seg opp over linje og tar ansvar for oppdateringer, feilsøking og -retting for ISTs applikasjoner og databaser.