Konsulenttjenester

Brukeropplæring

Åpne kurs

Vi tilbyr faste, planlagte kurs for alle våre løsninger i IST's egne kurslokaler. Her kan du delta på det kurset og det nivået som passer dine behov og forkunnskaper. Se under Kurs og seminarer, for nærmere opplysninger om hvilke kurs, innhold og datoer.

           

Kundespesifikke kurs

Vi holder også kurs for den enkelte kunde. Slike kurs kan bestilles innenfor alle våre løsninger. Kursene kan skreddersys etter kundens ønske, både mht innhold , tidspunkt og sted for gjennomføringen. Vi tilbyr opplæring både av enkeltpersoner og av større grupper, alt etter hva som er mest hensiktsmessig for kunden. Slike kurs kan gjennomføres som webbasert fjernundervisning, eller i våre eller kundens lokaler.

 

Konsulentbistand

Konsulenter fra IST kan engasjeres for å utføre en jobb for kunden enten ute hos kunden eller fra IST sine lokaler alt etter hva som er mest hensiktsmessig.

 

Prosjekter

Når nye systemer skal settes i drift, skal rutiner og roller etableres.

IST har god kompetanse på å lede innføringsprosjekter både innenfor skole og barnehage. Vi har gode modeller for hvordan innføringsprosessen bør skje for å gi full effekt, og kan også bidra med mye erfaring og gode kunnskaper.

 

Situasjonsanalyse

IST kan foreta en uforpliktende kartleggingsanalyse av en kundes organisasjon med fokus på hvor effektivt programparken blir brukt. IST kan eventuelt sette opp et forslag til en handlingsplan for organisasjonen.

 

Rådgiving

IST har mye kompetanse innen pedagogisk ledelse. Vi kan tilby rådgiving og oppfølging rundt de formelle og administrative prosessene ved innføring av nye løsninger. Vi kan også tilby analyse og bruk av grunnlagsdata i skoleutviklingsarbeidet og i arbeidet med læringsprosesser med planlegging og vurdering som basis.

            

Seminarer

IST arrangerer årlig brukerseminarer for skoler, barnehage og SFO. Der blir nye løsninger og nyheter innenfor våre eksisterende løsninger presentert. I tillegg har vi mange seksjoner med tips og triks og workshoper. Vi har også med oss     sentrale, eksterne foredragsholdere fra skole og barnehage.