Konsulenttjenester

Konsulentavdelingen består av 7 ansatte. Alle har minst 6 års erfaring fra utdanningssektoren (skole eller barnehage), og vi gjennomfører flere titalls innføringsprosjekter pr. år.

Brukeropplæring

Åpne kurs
Vi tilbyr planlagte kurs for alle våre løsninger i egne kurslokaler. Her kan du delta på det kurset og det nivået som passer dine behov og forkunnskaper. Komplett kurskalender med oversikt over hvilke kurs, innhold og datoer finnes på nettsiden: http://www.ist.com/topmenu/kurs_seminarer

Kundespesifikke kurs
Kundespesifikke kurs kan bestilles for alle våre løsninger. Disse kursene skreddersys etter kundens behov med tanke på innhold, tidspunkt og sted for gjennomføringen. Antall kursdeltakere per kurs er begrenset til 10 per kurs for at deltakerne skal få mest mulig ut av kurset. Ønskes opplæring av en eller et mindre antall personer kan kurset gjennomføres som fjernundervisning.

Konsulentbistand

Vi kan engasjeres for å utføre en jobb/prosjekt eller som konsulentbistand med et bestemt antall timer en gang eller bestemt antall timer i måneden. Konsulenten kan enten utføre tjenesten hos kunden eller fra våre lokaler.

Eksempler på områder kan være:

  • Ekstra bistand ved nyansettelser
  • Etablering av nye prosesser og roller
  • Oppgradering av programvare som har ny funksjonalitet
  • Gjennomføring av kritiske prosesser der en ønsker å sikre kompetanse er tilgjengelig

 

Situasjonsanalyse

Det kan foretas en uforpliktende kartleggingsanalyse av organisasjonen med fokus på hvordan løsningene blir brukt. Deretter settes det opp et forslag til en handlingsplan med blant annet forslag på hvordan bruke løsningen mer effektiv og eventuelt utnytte funksjonalitet bedre.

Rådgiving innen pedagogisk ledelse

IST har mye kompetanse innen pedagogisk ledelse. Vi kan tilby rådgiving og oppfølging rundt de formelle og administrative prosessene ved innføring av nye løsninger. Vi kan også tilby analyse og bruk av grunnlagsdata i skoleutviklingsarbeidet og i arbeidet med læringsprosesser med planlegging og vurdering som basis. 

Implementering av hypernet®

Konsulentavdelingen har ansvaret for implementeringen av leveranser av hypernet®. IST har en velprøvd prosjektprosess som er brukt i mange tilsvarende prosjekter i norske kommuner. Vår metodikk for innføring består av prosedyrer, sjekklister og maler som bidrar til at våre prosjekter kjennetegnes ved høy kvalitet, kort gjennomføringstid og lav risiko.