Tjenester

Vår kompetanse i IST er i like stor grad bygd opp av virksomhetskunnskap som av teknisk kompetanse. Tjenestetilbudet vårt er derfor meget vidt. Mange av våre konsulenter har lang fartstid fra skole og barnehage, mens andre har en mer teknisk orientert utdannelse og praksis.

Vi tilbyr ulike konsulenttjenester som opplæring og implementering knyttet til bruk av våre løsninger, prosjektledelse, og rådgivning. Vi arrangerer jevnlig kurs og seminarer. Vi tilbyr et spekter av driftsrelaterte tjenester, og vi gjør en rekke ulike kundetilpasninger av våre løsninger, og etablerer integrasjoner mellom våre løsninger og kundens øvrige IT-løsninger. For mer informasjon om våre ulike former for tjenester, klikk på knappene til venstre.