Tabulex Vikar - via Trio

Tabulex Vikar - via Trio

Tabulex Vikar - via Trio

Kurset henvender sig til skoler, der benytter Trio, og som tidligere har vikardækket i Trios oversigtsskema eller i SkoleIntra.
Kurset indeholder:

Præsentation af Tabulex Vikar – herunder egentlig vikardækning
* Adgang til Tabulex Vikar
* Tildeling af forskellige rettigheder i Tabulex Vikar
* Overblik over fraværende personale og klasser i Tabulex Vikar
* Oprettelse af fravær for en lærer - herunder tidsbestemt fravær
* Oprettelse af anden klasseundervisning
* Vikardækning time for time – herunder påsætning af eksterne/interne vikarer
* Foretag kvalificeret vikardækning med to-lærere, lærere med vikartimer/rådighedstimer, lærere, der er ledige grundet klasser, som har anden undervisning
* Vikardækning af timer, der skifter status (fx timer, der bortfalder)
* Tildeling af tid i ”huller” – herunder frikvarterer og spisevagter (Ekstraopgaver)
* Vikarer, der har flere ansættelser (fx skole og SFO)
* Vikardækning af andre opgaver (fx en emnedag).

Efterbehandling af vikardækkede lektioner
* Afregning af vikarlektioner til eksterne vikarer samt registrering af vikartimer dækket af interne vikarer
* Aflønning af vikarer med flere ansættelser
* Afregning af vikartimer, som trækkes fra en særlig vikarpulje
* Påsætning af særlige lønkoder
* Fra Tabulex Vikar til løndannelse i Trio.
 

Se datoer og mere info her

Venteliste
Hvis et kursus er fyldt, kan du komme på venteliste. Hvis vi endnu ikke har planlagt det kursus, du ønsker, så kan vi kontakte dig, så snart kurset er planlagt.

Sanne Køppen