Tabulex Vikar - via Trio

Tabulex Vikar - via Trio

Tabulex Vikar - via Trio

Kurset henvender sig til skoler, der benytter Trio, og som tidligere har vikardækket i Trios oversigtsskema eller i SkoleIntra.

Kursets indhold:

* Præsentation af Tabulex Vikar – herunder egentlig vikardækning
* Adgang til Tabulex Vikar
* Tildeling af forskellige rettigheder i Tabulex Vikar
* Overblik over fraværende personale og klasser i Tabulex Vikar
* Oprettelse af fravær for en lærer - herunder tidsbestemt fravær
* Oprettelse af anden klasseundervisning
* Vikardækning time for time – herunder påsætning af eksterne/interne vikarer
* Foretag kvalificeret vikardækning med to-lærere, lærere med vikartimer/rådighedstimer, lærere, der er ledige grundet klasser, som har anden undervisning
* Vikardækning af timer, der skifter status (fx timer, der bortfalder)
* Tildeling af tid i ”huller” – herunder frikvarterer og spisevagter (Ekstraopgaver)
* Vikarer, der har flere ansættelser (fx skole og SFO)
* Vikardækning af andre opgaver (fx en emnedag)
* Efterbehandling af vikardækkede lektioner
* Afregning af vikarlektioner til eksterne vikarer samt registrering af vikartimer dækket af interne vikarer
* Aflønning af vikarer med flere ansættelser
* Afregning af vikartimer, som trækkes fra en særlig vikarpulje
* Påsætning af særlige lønkoder
* Fra Tabulex Vikar til løndannelse i Trio.

Pris m.v.
Du kan se pris, tidspunkter, adresse, varighed m.v. ved at klikke på nedenstående knap.

Se datoer og mere info her

Lone Hasling Pedersen