This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Dagtilbud
Dagtilbud

Årsrul i Aula for SFO sker 29. juli

Publiceret 26 maj 2023

Årsrul i Aula for SFO sker lørdag den 29. juli 2023. Vi melder snarest en dato ud vedrørende årsrul i Elevadministration.

Hver sommer skifter børnene klasse på skolen. Dette kaldes årsrul. 

Du kan få vigtig information om, hvornår årsrullet foretages, konsekvenser samt mulighed for at bestille et andet tidspunkt for, hvornår årsrullet skal ske i din kommune, her.  

Automatisk årsrul af grupper 
Hvis der under menuen “Administration > Afdeling/Grupper” står (Direkte indskrivning) ved siden af gruppenavnet, så benytter I “Direkte indskrivning”. 

I dette tilfælde sørger systemet for, at børnene altid er placeret i en gruppe med samme navn som deres respektive klasse i skolen (som angivet i Elevadministration). 

Hvis I ønsker at aktivere “Direkte indskrivning”, kan I kontakte vores support på telefon 46761957 for at bestille en gennemgang af jeres opsætning. Det tager normalt 1 time og afregnes til standard takst. 

Håndtering af grupper som er udeladt fra årsrul 
Du skal tjekke, om der er grupper i løsningen, som er markeret med “Udelad fra direkte indskrivning”. Grupper med dette flueben vil ikke rulle på noget tidspunkt. Ønsker du, at børnene i disse grupper skal rulle, skal du låse gruppen op. 

Se denne trin for trin guide for at se, hvordan du tjekker for låste grupper og evt. låser op

Undgå manuel ændring af klasser for at opnå tidligere årsrul 
Skolerne ruller i starten af sommerferien, mens SFO/klub af hensyn til Aula normalt først ruller sidst i sommerferien. Det medfører, at børnene i Aula hen over i sommerferien fx går i klassen 2.A, men stadig i gruppen 1.A (SFO/Klub). 

Vi har erfaret, at nogle SFO´er/klubber ændrer børnenes klasse manuelt under menuen Administration > Etableringsliste i starten af sommerferien for at opnå, at børnenes skoleklasse og SFO-gruppe har samme navn i Aula hen over sommerferien. 

Vi opfordrer jer til ikke at gøre dette, da det kan medføre, at I ikke længere kan tilgå informationer om fx feriemeldinger i Aula. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores support.