Arbejdstid

Arbejdstid er en webbaseret applikation til arbejdstidsregistrering, som er udviklet ud fra de nyeste arbejdstidsregler. Løsningen gør det hurtigt og nemt at registrere forbruget af tid på forskellige opgaver.

De mange muligheder for statistik gør det desuden enkelt efterfølgende at følge op på tidsforbruget.

Teknologisk frihed
Du kan bruge løsningen på alle digitale platforme og nemt hente informationer om medarbejdere, afdelinger og skemalagt undervisning. De mest anvendte kategorier af arbejdsopgaver er allerede oprettet på forhånd, og du kan nemt oprette nye kategorier efter behov.

Hurtigt overblik
Det er hurtigt og nemt at registrere det daglige tidsforbrug i Arbejdstid. De opdaterede data sikrer ikke alene hurtigt overblik over det samlede tidsforbrug i en bestemt periode, men viser også fordelingen mellem undervisning, udviklingstimer, møder, projektarbejde, efteruddannelse osv.

Anvend løsningens muligheder for statistik og grafer i dialogen mellem medarbejdere og ledelse, når opgaverne skal fordeles, og arbejdsbelastningen vurderes.

Løsningen er enkel at anvende til projektstyring, ligesom det giver mulighed for når som helst at få en oversigt over ferie- og fridage.

Planlægning og opfølgning
For ledelsen giver løsningen mulighed for budgetopfølgning og kan fungere som beslutningsgrundlag for strategiske valg i forhold til vægtningen af medarbejdernes samlede arbejdsindsats. Registreringer kan summeres på tværs af medarbejdere og afdelinger samt danne grundlag for KPI’er.

For medarbejderen gør løsningen det hurtigt og enkelt at registrere sit arbejde, og de mange muligheder for statistiske oversigter giver et godt værktøj til eksempelvis samtaler om overtid eller ferieplaner.

Allan Roed