Aula kommer – hvad sker der så?

Aula kommer – hvad sker der så?

Aula kommer – hvad sker der så?

8 / 2 - 2018

Som de fleste ved, har KOMBIT udpeget Netcompany som vinder af udbuddet vedr. Aula. Det er forventet, at Aula udrulles til stort set alle skoler i Danmark i løbet af 2019/2020 og til daginstitutioner i løbet af 2020/2021.

Hvad betyder Aula for IST’s produkter?
IST leverer it-løsninger til skoleområdet til gavn for lærere, forældre og elever og til daginstitutionsområdet til gavn for pædagoger, ledere og forældre.

Vores produkter til skoler omfatter bl.a. skemalægning og elevadministration, og vores løsninger sørger for, at gældende lovgivning altid overholdes.

I dag leverer vi informationer til SkoleIntra, bl.a. elevfravær, skemadata og karakterer. Vi kommer til at levere de samme informationer til Aula.

I forhold til daginstitutionerne foregår der endnu et afklaringsarbejde, og derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt fortælle noget om samspillet mellem vores løsninger og Aula. Blandt andet udestår et institutionsregister for daginstitutionerne, som er afgørende for det videre arbejde.

Vi ønsker det bedst mulige resultat for brugerne
Vi samarbejder med såvel KOMBIT som kommunerne i udviklingen af Aula, og vi stiller os selvfølgelig til rådighed med vores omfattende viden på skole- og daginstitutionsområdet med det formål at sikre brugerne det bedst mulige slutprodukt.

Vores mission er så at sige uændret – vi vil fortsat arbejde for at skabe de bedste rammer for skoler og daginstitutioner.

Vil du vide mere om Aula?
Du kan finde information på www.aula.dk.