Konstant udvikling af effektive it-løsninger

Konstant udvikling af effektive it-løsninger

Effektiv kommunikation og et godt samarbejde er vigtigt

En af nøglerne til succes er kvalitetsindhold, der fænger og engagerer forældrene. Men det er ofte nemmere sagt end gjort. Kravene til dokumentation er stadig stigende, og derfor er kommunikationsløsningen den helt rigtige.

Læs, hvordan personalet nemt formidler et budskab til alle forældrene.

Vidste du, at forældrene kan følge deres barns hverdag i dagplejen tæt ved at læse nyheder, se ugens aktiviteter samt se billeder og video fra dagplejeren?

En helstøbt løsning til dagplejen

Administrationen kan se oversigter over alle dagplejere, deres stamoplysninger, ind- og udmeldte børns stamoplysninger samt børn i tilbud. De kan håndtere syge- og raskmeldinger og omplacere børnene ud fra brugervenlige skærmbilleder, som indeholder al nødvendig information, for at lave den mest optimale omplacering. På den måde er det muligt at tage højde for fx tidligere placeringer, match af barnets komme/gå-tider med gæstedagplejerens åbningstider, ”gratis”-pladser osv.

Desuden håndterer systemet opgaver som ferieplanlægning og advarsel om fremtidige overbelægninger.

Kontakt Bjarne

Alle platforme

Kommunikationen mellem landets mange institutioner og forældrene foregår ofte mundtligt eller med papir­sedler. Det kan være en tidskrævende måde at kommunikere på for de ansatte, lige som mange forældre savner at kunne give en hurtig besked til institutionen digitalt. Vores løsninger samler al information og gør kommuni­kationen mellem institution og forældre nemmere.

Forælderindgang
Via Tabulex Forælderindgang kan forældre:

  • Oprette eller ændre en hente-aftale
  • Se barns status (f.eks. Kommet kl. 08.30, Gået hjem kl. 15.40)
  • Se, hvor barnet befinder sig på institutionen lige nu (f.eks. Legepladsen, puderummet osv.)
  • Se barns aftaler 5 hverdage frem
  • Melde sygdom/fridag
  • Finde telefonnummer og adresser på andre børn i institutionen.

Forælderindgangen kræver et Tabulex-login. Forældre kan nemt ved hjælp af NemID oprette et Tabulex-login på www.sfoweb.dk (hvis de har barn i SFO) eller www.borneweb.dk (hvis de har barn i daginstitution). Tabulex-login oprettes derefter nemt under fanen "Stamkort".

Nemt for personalet
Personaleindgangen gør det muligt for personalet at tjekke børn ind og ud, se overblik over dagens aftaler eller ændre en hente-aftale, uanset om de er på tur eller på boldbanen. Personalet kan også få adgang til barnets stamkort og lægeoplysninger.

SMS-service
Ved tilmelding til SMS-servicen får forældrene besked, når barnet ankommer til eller forlader institutionen. Forældrene kan også sende en SMS til institutionen med beskeder om, hvornår barnet bliver hentet. Desuden kan personalet sende SMS til en eller flere forældre.

René M. Jørgensen

Kontakt René

Han viser dig alle løsningerne til daginstitutionsområdet - gratis!