F1 - Elektronisk Skolebestyrelsesvalg på SKI

Med dette modul kan skolebestyrelsesvalg afholdes elektronisk. Forældre (og andre stemmeberettigede) kan stemme online med NemID. Modulet fungerer sammen med vores elevadministrationssystem, hvor kandidater opstilles og vises på en særlig internetside, som forældrene skal linke til fra skolens hjemmeside. Valgresultatet præsenteres i blokdiagram eller i tabelform og skolerne kan se hvor mange der har afgivet deres stemme.

F1 - Elektronisk Skolebestyrelsesvalg på SKI

Med dette modul kan skolebestyrelsesvalg afholdes elektronisk. Forældre (og andre stemmeberettigede) kan stemme online med NemID. Modulet fungerer sammen med vores elevadministrationssystem, hvor kandidater opstilles og vises på en særlig internetside, som forældrene skal linke til fra skolens hjemmeside. Valgresultatet præsenteres i blokdiagram eller i tabelform og skolerne kan se hvor mange der har afgivet deres stemme.

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal børn som der administreres i kerneydelsen Tabulex TEA Elevadministration. Altså pr. elev.