F1 - Fagfordeling på SKI

Fagfordeling er et internet-baseret tilvalgsmodul beregnet til åben fagfordeling på skolen, når lektionsfordelingsplanen og øvrige aktiviteter er på plads. Her vises en komplet, opdateret oversigt over hvilke aktiviteter, der er ledige og hvilke der allerede er ”taget” - og af hvem. Betjeningen er enkel og undervejs kan den enkelte lærer udskrive kladder af aktiviteter og følge med i den aktuelle resttid. Ledelsen bestemmer, hvornår der er adgang til fagfordelingen.

F1 - Fagfordeling på SKI

Fagfordeling er et internet-baseret tilvalgsmodul beregnet til åben fagfordeling på skolen, når lektionsfordelingsplanen og øvrige aktiviteter er på plads. Her vises en komplet, opdateret oversigt over hvilke aktiviteter, der er ledige og hvilke der allerede er ”taget” - og af hvem. Betjeningen er enkel og undervejs kan den enkelte lærer udskrive kladder af aktiviteter og følge med i den aktuelle resttid. Ledelsen bestemmer, hvornår der er adgang til fagfordelingen.

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal personer som der administreres i kerneydelsen Tabulex Trio Tjenestetid.