F1 - SFO Personale på SKI

SFO Personale er skræddersyet og tilpasset til at håndtere administrationen af personale på baggrund af arbejdstidsaftaler. SFO Personale håndterer også personale, som ikke er ansat på årsnorm.
 

F1 - SFO Personale på SKI

SFO Personale er skræddersyet og tilpasset til at håndtere administrationen af personale på baggrund af arbejdstidsaftaler. SFO Personale håndterer også personale, som ikke er ansat på årsnorm.
 

SFO Personale er skræddersyet og tilpasset til at håndtere administrationen af personale på baggrund af arbejdstidsaftalerne. SFO Personale håndterer også personale, som ikke er ansat på årsnorm.

Planlæg arbejdstid
I planlægningsdelen opretter lederen tilsynsskemaer med møde- og gåtider og opnår således et overblik over forbruget.

Personaleindgang
I personaleindgangen kan personalet se sin arbejdstid og printe sin personlige arbejdstidskalender samt institutionens ugeskema ud.

Løn, tillæg og fravær
Anvender kommunen KMD eller SD løn, kan lederen indberette fravær og tillæg fra SFO Personale. Med få tryk har lederen en oversigt over fravær og oprettede tillæg som kan indberette til lønsystemet.

Daglig drift
SFO Personale viser planlagt og faktisk tid. Går en medarbejder op/ned i beskæftigelsesgrad eller stopper, så kan systemet udarbejde beregningerne.

Stor fleksibilitet
SFO Personale kan benyttes fra hvilken som helst computer med internetforbindelse.

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal indmeldte SFO-Børn i Tabulex SFO Kommunikation.