F2 - Webindskrivning på SKI

Webindskrivning er en rutine til angivelse af skoleønsker og registrering af information fra forældre til kommende børnehaveklassebørn. Indskrivningen klares over internettet til lettelse for forældre, skoler og forvaltningen.
 

F2 - Webindskrivning på SKI

Webindskrivning er en rutine til angivelse af skoleønsker og registrering af information fra forældre til kommende børnehaveklassebørn. Indskrivningen klares over internettet til lettelse for forældre, skoler og forvaltningen.
 

Systemet integreres på kommunens hjemmeside som en borgerservice og bruges af forældrene med Nem-ID. Herefter vil forældres ønsker og supplerende oplysninger blive registreret elektronisk direkte i Elevadministrationssystemet.

Skoleforvaltningen opnår store tidsbesparelser på indtastning og har samtidig opdateret information i Elevadministrationssystemet, da de modtager mange ekstra informationer fra forældrene direkte i systemet (mobilnumre, e-mail etc.). Elevadministrationssystemet sørger for en centraliseret og ensartet proces for alle skoler, hvilket giver færre indtastningsfejl og et øget overblik.

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal børn som der administreres i kerneydelsen Tabulex TEA Elevadministration. Altså pr. elev.