F3 - Afgangsbevisarkiv på SKI

Kommunerne i Danmark er forpligtet til arkivere de afgangsbeviser, der udstedes på deres folkeskoler. Vi tilbyder en løsning, der kan hjælpe skolerne i kommunen med at løse den opgave elektronisk - nemt og enkelt.
Elevernes afgangsbeviser arkiveres elektronisk, så skolerne ikke behøver gemme papirkopier. Arkivering sker nemt via et nyt skærmbillede i elevadministrationssystemet.

 

F3 - Afgangsbevisarkiv på SKI

Kommunerne i Danmark er forpligtet til arkivere de afgangsbeviser, der udstedes på deres folkeskoler. Vi tilbyder en løsning, der kan hjælpe skolerne i kommunen med at løse den opgave elektronisk - nemt og enkelt.
Elevernes afgangsbeviser arkiveres elektronisk, så skolerne ikke behøver gemme papirkopier. Arkivering sker nemt via et nyt skærmbillede i elevadministrationssystemet.

 

Gamle elever kan via borger.dk selv udskrive kopi af arkiveret afgangsbevis. Elevadministrationssystemets brugere kan tilgå arkivet online med deres login.

Hvis kommunen køber løsningen, vil skolerne elektronisk kunne arkivere alle afgangsbeviser udskrevet fra skolen fra 2 år tilbage og fremover, såfremt at karakterne er i elevadministrationssystemet.

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal børn som der administreres i kerneydelsen Tabulex TEA Elevadministration. Altså pr. elev.