F3 - Dagtilbud Personale på SKI

Dagtilbud Personale er skræddersyet og tilpasset til at håndtere administrationen af personale på baggrund af arbejdstidsaftaler. Dagtilbud Personale håndterer også personale, som ikke er ansat på årsnorm.
 

F3 - Dagtilbud Personale på SKI

Dagtilbud Personale er skræddersyet og tilpasset til at håndtere administrationen af personale på baggrund af arbejdstidsaftaler. Dagtilbud Personale håndterer også personale, som ikke er ansat på årsnorm.
 

Planlæg arbejdstid
I planlægningsdelen opretter lederen tilsynsskemaer med møde-/gåtider får således overblik over forbruget.

Personaleindgang
I personaleindgangen kan personalet se sin arbejdstid/printe sin personlige arbejdstidskalender / institutionens ugeskema ud.

Løn, tillæg og fravær
Anvender kommunen KMD/SD løn, kan lederen indberette fravær og tillæg fra Dagtilbud Personale. Med få tryk har lederen en oversigt over fravær og oprettede tillæg som kan indberette til lønsystemet.

Daglig drift
Dagtilbud Personale viser planlagt og faktisk tid. Går en medarbejder op/ned i beskæftigelsesgrad eller stopper, så kan systemet udarbejde beregningerne.

Stor fleksibilitet
Dagtilbud Personale kan benyttes fra hvilken som helst PC med internetforbindelse.
 

Beregningsenhed

BE221 F3

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal indmeldte- og ventelistebørn i Tabulex Institution, altså indmeldte institutions børn i pladsanvisningsløsningen. Eller antal indmeldte børn i institutionerne, såfremt Tabulex Institution ikke anvendes.