F4 - Dagtilbud Forvaltning på SKI

Forvaltningsmodulet gør kommunen i stand til at udsende information til og facilitere kommunikation mellem alle kommunens institutioner.
En forvaltningsbruger kan oprettes med adgang til en udvalgt mængde af kommunens institutioner.

 

F4 - Dagtilbud Forvaltning på SKI

Forvaltningsmodulet gør kommunen i stand til at udsende information til og facilitere kommunikation mellem alle kommunens institutioner.
En forvaltningsbruger kan oprettes med adgang til en udvalgt mængde af kommunens institutioner.

 

Forvaltningsbrugere kan oprette nyheder som udsendes til alle brugere – både personale og forældre. Dette kan indsnævres til personale og/eller forældre på institutions-, afdelings- eller gruppe/stueniveau. Til nyheder kan der vedhæftes en eller flere filer – f.eks. dokumenter og/eller billeder.

Forvaltningsbrugere kan oprette fora hvori systemadministratorerne på den enkelte institution kan indmelde både personale og forældre. Et forum kan etableres på tværs af flere af kommunens institutioner.
Beregningsenhed pr. indmeldt barn.

Beregningsenhed

BE221 F4

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal indmeldte- og ventelistebørn i Tabulex Institution, altså indmeldte institutions børn i pladsanvisningsløsningen. Eller antal indmeldte børn i institutionerne, såfremt Tabulex Institution ikke anvendes.