F4 - Ekstrakt på SKI

Tabulex Ekstrakt er en løsning, som vi har udviklet til automatisk at danne dataudtræk fra vores grundskoledatabaser. Der udvikles løbende nye udtrækstyper i samarbejde med kommunerne og deres leverandører.
 

F4 - Ekstrakt på SKI

Tabulex Ekstrakt er en løsning, som vi har udviklet til automatisk at danne dataudtræk fra vores grundskoledatabaser. Der udvikles løbende nye udtrækstyper i samarbejde med kommunerne og deres leverandører.
 

Der kan også dannes totaludtræks - datafiler bla. til brug i Datawarehouse. Brugerne har mulighed for at definere udtræksintervaller. Brugerne definerer hvor i servermiljøet udtrækkene skal placeres. Følgende udtræk er pt. tilgængelige: KMD Tand, KMD Tand 09, DSI - TK2, TM Tand, Novax skole 09, Novax elev, Novax data, TM-Sund,  KMD Institution; Axiell-DDElibro, Dantek Bibliomatik, AD-brugerudtræk, Systemtech easy IQ, Datasign-BB Soft Stamkort, Winppr, KMD Essentia skoleprognose, KMD SAP skoleoversigt, TEA XML01, Tea Generic, KMD-din skolebutik, UU-vejledningssystem.

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal børn som der administreres i kerneydelsen Tabulex TEA Elevadministration. Altså pr. elev.