F4 - Skemalægning på SKI

Skemalægningsprogrammet er enkelt at betjene, uden at miste fleksibiliteten.

F4 - Skemalægning på SKI

Skemalægningsprogrammet er enkelt at betjene, uden at miste fleksibiliteten.

Opret og knyt skemabrikker sammen
Styrken ved programmet er, at man kan medtage ønsker, som ofte må bortfalde ved den manuelle lægning. Skolens ressourcer såsom lærere, klasser, fag, lokaler og regler bliver indberettet én gang for alle.

Lektionerne kan ligeledes overføres eller oprettes med få museklik. Parallellægning eller placering af støttetimer foregår enkelt ved at binde lektionerne sammen.
Forud for selve lægningen afslører en logikrapport eventuelle problemer i skemaet.

Lægningsstrategi
For hver af ressourcerne kan man indstille forskellige parametre. Disse kan prioriteres på forskellige niveauer, således at du laver din egen lægningsstrategi.

Du kan også overlade lægningsstrategien til programmets Autopilot.

Integration
Det færdige skema overføres let til Trio, hvor det kan indgå som beregningsgrundlag eller til gavn for vikardækningen. Skemaet kan også eksporteres i CSV-format til andre programmer.

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal personer som der administreres i kerneydelsen Tabulex Trio Tjenestetid.