F5 - Dagtilbud - Fremmøde og aktiviteter på SKI

Ind og udkrydsning af børn på touchskærm, registrering af børn på lokaliteter på institutionen eller på ture ud af huset, syg- og frimelding samt til- eller afmelding af pasning i ferieperioder.

F5 - Dagtilbud - Fremmøde og aktiviteter på SKI

Ind og udkrydsning af børn på touchskærm, registrering af børn på lokaliteter på institutionen eller på ture ud af huset, syg- og frimelding samt til- eller afmelding af pasning i ferieperioder.

Oversigter over fremødet i definerede perioder og tidsrum samt oversigter over hændelser for det enkelte barn.
Elektronisk opslagstavle med nyhedsopslag, billedgallerier, dagens fødselsdage samt ugekalender.

Oprettelse af ture ud af huset eller aktivitetstilbud samt håndtering af tilmeldingsskemaer til familiearrangementer. Systemet hjælper med at effektivisere og styrke kommunikationen mellem forældre og personale. 

Beregningsenhed

BE221 F5

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal indmeldte- og ventelistebørn i Tabulex Institution, altså indmeldte institutions børn i pladsanvisningsløsningen. Eller antal indmeldte børn i institutionerne, såfremt Tabulex Institution ikke anvendes.