F5 - Dagtilbud - Fremmøde og aktiviteter på SKI

F5 - Dagtilbud - Fremmøde og aktiviteter på SKI

Forvaltning
Kommunen opsætter de læreplansskabeloner, der passer til kommunens pædagogiske praksis. F.eks. kan en kommune arbejde efter SMTTE (sammenhæng, mål, tegn, tiltag, evaluering) modellen og med det pædagogiske afsæt udarbejde en unik skabelon af de fleksible byggeelementer, systemet stiller til rådighed.

Institution
Institutionerne får stillet en læreplanskabelon til rådighed fra forvaltningen eller området. I læreplanen dokumenteres det pædagogiske arbejde med tekst, billeder, lyd, film, etc. i et enkelt flow. Når Læreplanen er færdig kan den elektronisk ”deles” med forvaltningen, øvrige institutioner og på institutionens hjemmeside og/eller til forældrene.

Fokuspunkter

  • Dokumentation af det pædagogiske arbejde
  • Evaluering af det pædagogiske arbejde
  • Sammenhæng i det pædagogisk.

Beregningsenhed

BE221 F6

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal indmeldte- og ventelistebørn i Tabulex Institution, altså indmeldte institutions børn i pladsanvisningsløsningen.