F6 - Tilbagemeldning på SKI

Integration til Tilbagemeldning.dk (UVDATA)

F6 - Tilbagemeldning på SKI

Integration til Tilbagemeldning.dk (UVDATA)

Beregningsenhed

BE221

Titel og beskrivelse på valgte Beregningsenhed

Antal børn som der administreres i kerneydelsen Tabulex TEA Elevadministration. Altså pr. elev.