En skræddersyet løsning

Det skal være nemt og enkelt at planlægge og dokumentere børnenes liv i institutionen.

En skræddersyet løsning

Det skal være nemt og enkelt at planlægge og dokumentere børnenes liv i institutionen.

Selvbetjening

Selvbetjening for forældrene er integreret i Tabulex Institution, så alle henvendelser lander direkte hos medarbejderne. Det letter arbejdet for alle. 

Læs mere om pladsanvisningsområdet her. 

Effektiv kommunikation

Kommunikationen mellem landets mange institutioner og forældrene foregår ofte mundtligt eller med papirsedler. Det er en tidskrævende måde at kommunikere på for de ansatte, lige som mange forældre savner at kunne give en hurtig besked til institutionen. 

I vores løsning samles al information og styrker kommunikationen mellem institution og forældre.

Løsningen giver overblik over syge- og feriemeldinger og håndterer ligeledes aftaler fra forældre, som for eksempel legeaftaler.

Forældrene kan følge deres barns hverdag i dagplejen tæt ved at læse nyheder, se ugens aktiviteter samt se billeder og video fra dagplejeren.

Bjarne Thurø

Kontakt Bjarne

Han ved alt om Dagplejeløsningen.