Nem arbejdsgang for forældre

Børnefamilier har ofte en travl hverdag. Derfor er det nemt og overskueligt at kunne klare indskrivningen med NemID hjemme fra dagligstuen.

Nem arbejdsgang for forældre

Børnefamilier har ofte en travl hverdag. Derfor er det nemt og overskueligt at kunne klare indskrivningen med NemID hjemme fra dagligstuen.

Indskrivningen klares hjemme fra dagligstuen

Forældrene kan indskrive børnene via NemID, når det passer dem, til lettelse for forældre, skoler og forvaltningen. Forældrenes ønsker og supplerende oplysninger bliver registreret elektronisk direkte i Elevadministrationssystemet TEA.

Vidste du, at fraværs-SMS fra skolen får fraværet til at falde? Elevers fravær er faldet markant, efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det.

Prøvebeviset via Borger.dk

Skolerne i Danmark er forpligtet til at arkivere de prøvebeviser, der udstedes på deres skoler. IST tilbyder en løsning, der kan hjælpe dig med at løse den opgave elektronisk - nemt og enkelt.

Gamle elever kan via borger.dk selv udskrive en kopi af arkiveret prøvebevis.

Borger.dk

Anette V. Kristoffersen

Kontakt Anette

Hun ved alt om arkivering af prøvebeviser.