Nem arbejdsgang for forældre

Børnefamilier har ofte en travl og fyldt hverdag med gøremål af mange slags. Indskrivningen klares hjemme fra dagligstuen via Nem-ID, når det passer dig, til lettelse for forældre, skoler og forvaltningen.

Nem arbejdsgang for forældre

Børnefamilier har ofte en travl og fyldt hverdag med gøremål af mange slags. Indskrivningen klares hjemme fra dagligstuen via Nem-ID, når det passer dig, til lettelse for forældre, skoler og forvaltningen.

Indskrivningen klares hjemme fra dagligstuen

Via Nem-ID, når det passer dig, til lettelse for forældre, skoler og forvaltningen. Herefter vil forældrenes ønsker og supplerende oplysninger blive registreret elektronisk direkte i Elevadministrationssystemet TEA.

Vidste du, at fraværs-SMS fra skolen får fraværet til at falde? Elevers fravær er faldet markant, efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det.

Prøvebeviset via Borger.dk

Skolerne i Danmark er forpligtet til at arkivere de prøvebeviser, der udstedes på deres skoler. IST tilbyder en løsning, der kan hjælpe dig med at løse den opgave elektronisk - nemt og enkelt.

Gamle elever kan via borger.dk selv udskrive kopi af arkiveret prøvebevis.

BORGER.DK

Anette V. Kristoffersen

Kontakt Anette

Hun ved alt om arkivering af prøvebeviser.