Fra Trio til Skema – tur/retur


 

Fra Trio til Skema – tur/retur


 

Fra Trio til Skema – tur/retur

Formiddagsmodul:

Formål
Formålet er at øge din opmærksomhed på sammenhængen mellem Trio og Tabulex Skemalægning og dermed give skemalæggeren og Trio-brugeren optimale arbejdsbetingelser i et hektisk forår. 

Desuden er det formålet at hjælpe til en god arbejdsgang i Trio og Tabulex Skemalægning og dermed forhåbentligt minimere fejl, misforståelser og dobbeltarbejde.

Indhold
Hold, klasser, perioder, lokaler, ringetidssæt (et eller flere), skemalægning af bånd, skemalægning af SFO-tid, fagfordeling (hele tal/decimaltal, herunder også aktivitetskategorier), skemalægning af diverse møder, prognosetal kontra optalt tid.

 • CSV-fil tur/retur - herunder logikrapport
 • Skemaændringer i løbet af skoleåret
 • Lidt om overførsel til SkoleIntra og dannelse af brikker og grundskemaer til Tabulex Fleksibel Skemalægning (TFS)

Program
Kl. 08.30 - 9.00: Ankomst og morgenbrød
Kl. 9.00 - 12.00: Gennemgang af sammenhængen mellem Trio og Tabulex Skemalægning
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost 
Kl. 13.00 – 16.00: Opdeling i to grupper – Trio-brugere og skemalæggere.

Skemalæggerne medbringer egen pc.

Gruppe 1: Trio
Formål

At komme i form inden planlægning af næste skoleår.

Forudsætninger
Kendskab til lov 409 og evt. lokale bestemmelser samt erfaring med betjening af Trio, gerne fra et grundkursus.

Indhold

 • Nyheder
 • Fremskrivning 
 • Tjenestetid, herunder fagfordeling, aflysninger i planlægningsfasen, 6. ferieuge og tilstedeværelsestid 
 • Løndannelse
 • Præsentation af Tabulex Vikar
 • Trio+, herunder Fix og Flex 

Gruppe 2: Skema (øvede)
Formål
Formålet er at komme i form inden årets skemalægning og at give dig en øget indsigt i lægningsstrategier.

Forudsætninger for at deltage i dette kursus
Kendskab til programmet, grundlæggende kendskab til oprettelse af ressourcer og bindinger samt kendskab til skemalægningsproblematikker.

Indhold
Kurset består af gennemgang af nyheder, tips og tricks – herunder visning af nyttige genveje. Vi gennemgår forskellige øvelser, herunder:

 • Logikrapporten for den skrappe skemalægger
 • Fleksibel placering af støtte- og vikartimer
 • Matrikelskift
 • Serielægning
 • Lokalegrupper
 • Forskellige øvelser i de sidste par års nyheder
 • Dialog om fremtidens skemalægning

Pris mv.
Du kan se prisen, tidspunkter, adresse, varighed mv. ved at klikke på nedenstående knap.

Se datoer og få mere info her

Lone Hasling Pedersen