Fra Trio til Skema – tur/retur

Nyt kursus
 

Fra Trio til Skema – tur/retur

Nyt kursus
 

Fra Trio til Skema – tur/retur

Formiddagsmodul:

Formål

 • At øge deltagernes opmærksomhed på sammenhængen mellem Trio og Tabulex Skemalægning og dermed give skemalæggeren og Trio-brugeren optimale arbejdsbetingelser i et hektisk forår.                     
 • At hjælpe til en god arbejdsgang i Trio og Tabulex Skemalægning og dermed forhåbentligt minimere fejl, misforståelser og dobbeltarbejde.

Kl. 9.30 - 10.00: Ankomst og morgenbrød
Kl. 10.00 - 12.00: Gennemgang af sammenhængen mellem Trio og Tabulex Skemalægning

Indhold

Hold, klasser, perioder, lokaler, ringetidssæt (et eller flere), skemalægning af bånd, skemalægning af SFO-tid, fagfordeling (hele tal/decimaltal, herunder også aktivitetskategorier), skemalægning af diverse møder, prognosetal kontra optalt tid.

 • CSV-fil tur/retur - herunder logikrapport
 • Skemaændringer i løbet af skoleåret
 • Lidt om overførsel til SkoleIntra og dannelse af brikker og grundskemaer til Tabulex Fleksibel Skemalægning (TFS)

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost for kursister, der deltager hele dagen

Eftermiddagsmodul:

Kl. 13.00 – 16.00:
Opdeling i to grupper – Trio-brugere og skemalæggere. Skemalæggerne medbringer egen pc

Gruppe 1: Trio
Formål:

At komme i form inden planlægning af næste skoleår.

Forudsætninger
Kendskab til lov 409 og evt. lokale bestemmelser samt erfaring med betjening af Trio, gerne fra et grundkursus.

Indhold:

 •  Nyheder
 •  Fremskrivning 
 • Fagfordeling, herunder søgefunktioner samt fremvisning af webbaseret fagfordelingsmodul
 • Tjenestetid, herunder aflysninger i planlægningsfasen, 6. ferieuge og tilstedeværelsestid 
 • Løndannelse
 • Trio+, herunder Fix og Flex 
 • Selvstændigt arbejde med cases inden for ovenstående områder

Gruppe 2: Skema (øvede)
Formål:

 • At komme i form inden årets skemalægning
 • At give deltagerne en øget indsigt i lægningsstrategier

Forudsætninger for at deltage i dette kursus:
Kendskab til programmet, grundlæggende kendskab til oprettelse af ressourcer og bindinger samt kendskab til skemalægningsproblematikker.
 

Indhold:

 • Gennemgang af nyheder
 • Tips og tricks – herunder visning af nyttige genveje

Forskellige øvelser, herunder:

 • Logikrapporten for den skrappe skemalægger
 • Fleksibel placering af støtte- og vikartimer
 • Matrikelskift
 • Serielægning
 • Lokalegrupper
 • Forskellige øvelser i de sidste par års nyheder
 • Dialog om fremtidens skemalægning

Priser

 • Hele dagen:   1500 Kr. pr. person
 • Formiddag:     800 Kr. pr. person (uden frokost)
 • Eftermiddag: 1100 Kr. pr. person (uden frokost)

Tidspunkter:
Du kan se tidspunkter, adresse, varighed m.v. ved at klikke på tilmeldingsknappen. 

TILMELD DIG HER

Venteliste
Hvis et kursus er fyldt, kan du komme på venteliste. Hvis vi endnu ikke har planlagt det kursus, du ønsker, kan vi kontakte dig, så snart kurset er planlagt. I begge tilfælde skal du kontakte vores kursusafdeling.

Charlotte L. Overbye