Fra Trio til Skema – tur/retur


 

Fra Trio til Skema – tur/retur


 

Fra Trio til Skema – tur/retur

Formiddagsmodul:

Formål
Formålet er at øge din opmærksomhed på sammenhængen mellem Trio og Tabulex Skemalægning og dermed give skemalæggeren og Trio-brugeren optimale arbejdsbetingelser i et hektisk forår. 

Desuden er det formålet at hjælpe til en god arbejdsgang i Trio og Tabulex Skemalægning og dermed forhåbentligt minimere fejl, misforståelser og dobbeltarbejde.

Indhold
Hold, klasser, perioder, lokaler, ringetidssæt (et eller flere), skemalægning af bånd, skemalægning af SFO-tid, fagfordeling (hele tal/decimaltal, herunder også aktivitetskategorier), skemalægning af diverse møder, prognosetal kontra optalt tid.

 • CSV-fil tur/retur - herunder logikrapport
 • Skemaændringer i løbet af skoleåret
 • Lidt om overførsel til SkoleIntra og dannelse af brikker og grundskemaer til Tabulex Fleksibel Skemalægning (TFS)

Program
Kl. 08.30 - 9.00: Ankomst og morgenbrød
Kl. 9.00 - 12.00: Gennemgang af sammenhængen mellem Trio og Tabulex Skemalægning
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost 
Kl. 13.00 – 16.00: Opdeling i to grupper – Trio-brugere og skemalæggere.

Skemalæggerne medbringer egen pc.

Gruppe 1: Trio
Formål

At komme i form inden planlægning af næste skoleår.

Forudsætninger
Kendskab til lov 409 og evt. lokale bestemmelser samt erfaring med betjening af Trio, gerne fra et grundkursus.

Indhold

 • Nyheder
 • Fremskrivning 
 • Tjenestetid, herunder fagfordeling, aflysninger i planlægningsfasen, 6. ferieuge og tilstedeværelsestid 
 • Løndannelse
 • Præsentation af Tabulex Vikar
 • Trio+, herunder Fix og Flex 

Gruppe 2: Skema (øvede)
Formål
Formålet er at komme i form inden årets skemalægning og at give dig en øget indsigt i lægningsstrategier.

Forudsætninger for at deltage i dette kursus
Kendskab til programmet, grundlæggende kendskab til oprettelse af ressourcer og bindinger samt kendskab til skemalægningsproblematikker.

Indhold
Kurset består af gennemgang af nyheder, tips og tricks – herunder visning af nyttige genveje. Vi gennemgår forskellige øvelser, herunder:

 • Logikrapporten for den skrappe skemalægger
 • Fleksibel placering af støtte- og vikartimer
 • Matrikelskift
 • Serielægning
 • Lokalegrupper
 • Forskellige øvelser i de sidste par års nyheder
 • Dialog om fremtidens skemalægning

Tidspunkter
Du kan se tidspunkter, adresse, varighed m.v. ved at klikke på tilmeldingsknappen. 

Se datoer og få mere info her

Venteliste
Hvis et kursus er fyldt, kan du komme på venteliste. Hvis vi endnu ikke har planlagt det kursus, du ønsker, kan vi kontakte dig, så snart kurset er planlagt.

I begge tilfælde skal du kontakte vores kursusafdeling.

Sanne Køppen