IST er SKI leverandør. 

IST er SKI leverandør. 

Hvad er SKI?
Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige og afløfter udbudspligten. Dermed opnås større besparelser og bedre betingelser. Alle offentlige institutioner og organisationer kan tegne abonnement hos SKI og dermed bruge deres rammeaftaler til indkøb. 

En rammeaftale er en handelsaftale, der gør det muligt for offentlige institutioner at købe bestemte varer eller ydelser fra en afgrænset række leverandører uden at være nødt til at gennemføre et EU-udbud. 

Hvilke IST-produkter er på SKI?
Her kan du se, hvilke kerneydelser og tillægsydelser, som IST tilbyder via SKI. Alle Tabulex Applikationerne er også at finde på SKI.

Tabulex Institution

Tillægsydelser til Tabulex Institution

Tabulex SFO Kommunikation

Tillægsydelser til Tabulex SFO Kommunikation

Tabulex Dagtilbud Kommunikation

Tillægsydelser til Tabulex Dagtilbud Kommunikation

Tabulex Trio Tjenestetid

Tillægsydelser til Tabulex Trio Tjenestetid

Tabulex TEA Elevadministration Tillægsydelser til Tabulex TEA Elevadministration

Hypernet Lean

 

 

Bjarne Thurø