K - Tabulex SFO Kommunikation på SKI

Tabulex SFO Kommunikation er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens medarbejdere, børn og forældre. Medarbejderne har mulighed for at sætte deres eget præg på systemet, dvs. de kan redigere egne afdelinger og grupper samt definere børnenes og personalets tilknytning dertil.
 

K - Tabulex SFO Kommunikation på SKI

Tabulex SFO Kommunikation er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens medarbejdere, børn og forældre. Medarbejderne har mulighed for at sætte deres eget præg på systemet, dvs. de kan redigere egne afdelinger og grupper samt definere børnenes og personalets tilknytning dertil.
 

Stamkort
Elevens stamdata opdateres hver nat via CPR og der er fuld integration til Elevadministrationssystemet, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Telefonnumre og e-mail kan forældrene selv ændre via forældreindgangen.
Der er også mulighed for at oprette flere kontaktpersoner end udelukkende forældrene. Forældrene kan også give forskellige tilladelser, som SFO’en har opstillet.

Aktivitet- og arrangement tilmelding
Information til forældre om planlagte aktiviteter, ture og beskeder håndteres let af systemet.
Forældrene har mulighed for at tilmelde deres barn og dem selv til disse aktiviteter og arrangementer.

Gå hjem aftaler
Forældrene kan oprette eller ændre bør¬nenes aftaler via deres mobiltelefon eller deres computer. Disse aftaler kan personalet få et overblik over på deres computer og derefter forholde sig til aftalerne i løbet af dagen.

Der findes flere forskellige former for aftaler. Hente aftaler, lege aftaler, sport- og fritidsaftaler, selvbestemmer aftaler m.fl.

Tjek ind og tjek ud
Barnet kan selv registrere når det ankommer og forlader SFO’en. I løbet af dagen kan barnet også registrere hvor det leger, sådan at personalet får et overblik over hvor børnene er og forældrene kan hurtigt lokalisere barnet, når de kommer for at hente barnet.

Modulhåndtering
Hvis man bruger moduler (morgen-, eftermiddags- og heldagsmoduler) kan disse håndteres i systemet. Disse vil fremgå med en lille markering på det enkle barn.

Personale kommunikation
Personalet kan kommunikere med hinanden enten via beskedsystemet eller via fora. Her er det desuden muligt at oprette et forum som bestyrelsen kan benytte sig af. Personalet kan også uploade dokumenter, som forældrene kan læse der hjemme.

Forældre kommunikation
Forældrene kan give besked om sygdom eller fridag, finde telefonnumre og adresser på andre børn i institutionen og finde vej til barnets legekammerat.
Systemet hjælper med at effektivisere og styrke kommunikationen mellem forældre og personale.

Den samlede ind- og udbakke for beskeder med afdeling og gruppevælger, gør det nemt for forældre og personale at kommunikere med hinanden. Ydermere kan personalet f.eks. oprette en nyhed eller notits på opslagstavlen.

Systemet tilgås for forældrene via NemID, login via ForældreIntra eller med deres Tabulex login.

Ferie- og sygemeldinger
Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger og hvilke børn, der er hvor og hvornår. Personalet kan også udskrive forskellige lister omkring ferietilmeldingerne.

Statistik
Det er muligt for personalet at se forskellige statistikker, som indeholder belægningsgrader, børns historik m.fl.

Billedgallerier
Personalet kan uploa¬de billeder af dagens gøremål direkte fra kamera, mobiltelefon eller iPad. Upload af flere billeder ad gan¬gen sker i en masse-upload proces, mappen med billederne vælges, og systemet bearbejder automatisk billederne efter de angivne ønsker. Forældrene kan herved følge med i de daglige aktiviteter.

Du finder Tabulex SFO Kommunikation på SKI her >>