K - Tabulex TEA Elevadministration på SKI

Tabulex TEA Elevadministration er gældende fra børnehaveklasse til afgangsklasse i grundskolen. Det er en central database med dagligt opdatering fra CPR-registret.
Tabulex TEA Elevadministration dækker alle administrative opgaver. Disse opgaver inkluderer indskrivning og udmelding af elever, fraværsregistrering, prøveafvikling, karaktergivning, registrering af henvisninger og specialundervisning, mellemkommunale afregninger og en række andre opgaver.

K - Tabulex TEA Elevadministration på SKI

Tabulex TEA Elevadministration er gældende fra børnehaveklasse til afgangsklasse i grundskolen. Det er en central database med dagligt opdatering fra CPR-registret.
Tabulex TEA Elevadministration dækker alle administrative opgaver. Disse opgaver inkluderer indskrivning og udmelding af elever, fraværsregistrering, prøveafvikling, karaktergivning, registrering af henvisninger og specialundervisning, mellemkommunale afregninger og en række andre opgaver.

Datostyrede elevregistrering

TEA har fleksibel datostyring, hvilket betyder at man kan ændre arbejdsdato og se data fra tidligere eller fremtidige skoleår.
Med Elevadministrations systemet har skoler og skoleforvaltningen et let tilgængeligt og fleksibelt administrationssystem, der samler alle relevante data om de enkelte elever.

I TEA bliver elevers og forældres adresse, familierelationer, statsborgerskab, lægeoplysninger m.m. opdateret direkte fra CPR. Der er automatisk overførsel af data til SkoleIntra og brugeren kan hente kontaktoplysninger fra SkoleIntra. Der er automatisk statistikindberetning bl.a. til Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik.

TEA holder styr på elevernes fulde skole- og adressehistorik, holdtilmeldinger, kontaktinformation, SFO-tilmeldinger, transport og systemet kan levere utallige indbyggede udskrifter, som kan suppleres med eget design af udskrifter. Herudover er der et hjælpeværktøj til skolebestyrelsesvalg med valglister og valgkort.

Indskrivning Ind- og udmelding af elever gøres fleksibelt, idet man nemt kan ind- og udmelde elever på en fremtidig eller fortidig dato, da Tabulex Elevadministration TEA er datostyres. Der sendes automatisk besked til den skole, som eleven trækkes fra på tværs af kommuner, hvis skolen også bruger vores Elevadministrations system.

Elevfravær I forbindelse med fraværsregistrering kan lærerne selv registrere elevfravær i Tabulex Elevadministration TEA via SkoleIntra eller på www.tabulex.net.

Prøver og karakter

I prøveafviklingsfasen kan skolesekretæren oprette de aktuelle prøver med dertil hørende oplysninger om prøvedatoer og censoroplysninger. Lærerne kan efterfølgende skrive udtalelser og tekstopgivelser via SkoleIntra eller på www.tabulex.net direkte til Tabulex Elevadministration TEA. Afgangsbeviserne kan udskrives direkte fra Tabulex Elevadministration TEA.

Karaktergivning

Indeholder standpunktskarakterer som lærerne indberetter via skoleintra eller på www.tabulex.net direkte til Tabulex Elevadministration TEA samt årskarakterer som skolesekretæren indberetter direkte i Tabulex Elevadministration TEA. Karakterbladene kan udskrives fra Tabulex Elevadministration TEA og fra www.tabulex.net. Forældrene kan se karakterbladene elektronisk ved at logge på www.tabulex.net og bruge deres nem-id.

Forvaltning

Forvaltningen har sin egen version af Tabulex Elevadministration TEA, som giver overblik over alle elever, der bor i kommunen eller går på kommunens skoler, ligesom Elevadministrationssystemets forvaltningsdel kan tilgå alle skolernes data. Mellemkommunal afregning bliver præcis og overskuelig med Tabulex Elevadministration TEA, som kan holde rede på disse forhold.

Specialundervisning Registreringer af henvisninger og specialundervisning kan føres i Tabulex Elevadministration TEA. Disse oplysninger kan trækkes ud på lister og bliver automatisk overført til de forskellige statistikindberetninger, hvor dette er relevant.

Du finder Tabulex TEA Elevadministration på SKI her >>