K - Tabulex Trio Tjenestetid på SKI

Tabulex Trio Tjenestetid administrerer tid og sparer administration.
Tabulex  Trio Tjenestetid kan håndtere hovedskoler med underafdelinger, hvor afdelingen har et selvstændigt institutionsnummer.
Tabulex  Trio Tjenestetid er et værktøj til et nemt, hurtigt og komplet overblik over skolens lærerressourcer. Programmet understøtter læreraftalen OK13 efter lov 409.

 

K - Tabulex Trio Tjenestetid på SKI

Tabulex Trio Tjenestetid administrerer tid og sparer administration.
Tabulex  Trio Tjenestetid kan håndtere hovedskoler med underafdelinger, hvor afdelingen har et selvstændigt institutionsnummer.
Tabulex  Trio Tjenestetid er et værktøj til et nemt, hurtigt og komplet overblik over skolens lærerressourcer. Programmet understøtter læreraftalen OK13 efter lov 409.

 

Til Tabulex  Trio Tjenestetid er indbygget modulerne: Trio +, og Trio Forvaltning. Tabulex  Trio Tjenestetid hjælper skolens ledelse og administration med at planlægge skolens ressourcer, og administrerer skolen på nemmeste måde, i henhold til læreraftalerne.

Ressourcestyring
Tabulex  Trio Tjenestetid administrerer skolens samlede ressourcer og håndterer dannelsen af opgaveoversigter og mødeplaner ud fra skolens kalendere og ferieplaner. Tabulex  Trio Tjenestetid fungerer samtidigt som vikardækningssystem, der automatisk genererer vikarforslag ud skolens skemaer og ressourcer.

Skoleårets sædvanlige indberetninger og eventuelle udtræk håndteres enkelt og hurtigt i Tjenestetidssystemets mange forespørgselsmuligheder.

Løn
Skolen har mulighed for at indberette engangstillæg, faste tillæg, lønbrøk og fravær elektronisk til kommunens løn- og fraværssystem. Tjenestetidssystemets indbyggede vikarmodul, kan også bruges til at indberette fravær og ekstraopgaver. Vikartimer og andre ekstra op¬gaver kan sendes direkte til lønsystemet.

Trio +
Trio + er lærernes webbaseret adgang til Tabulex  Trio Tjenestetid. I Trio + har lærerne mulighed for at se og udskrive alle deres oplysninger fra Tabulex Trio Tjenestetid.

Forvaltning
Forvaltningen har sin egen version af Tabulex  Trio Tjenestetid , der giver forvaltningen mulighed for at indlæse og analysere data fra samtlige skoler i kommunen. Du kan se alle detaljer for den enkelte skole og lave forespørgsler på tværs af skolerne. Udover en række standardudtræk kan du designe dine egne forespørgsler, hvis kommunen ønsker specielle informationer, som ikke allerede er indbygget. Et uovertruffet overblik og et stærkt ledelsesværktøj for forvaltningen. Alle Tjenestetidssystemets funktioner er inkluderet i forvaltningsversionen.

Fleksibel løsning med muligheder
Tabulex  Trio Tjenestetid er et flerbrugersystem med stor fleksibilitet og mulighed for lokal tilpasning til særlige aftaler og flere stillingskategorier. Der er mulighed for flere ringetidssæt. Skolerne har adgang til egne data via en browser. Det betyder, at brugerne kan tilgå deres data fra skolen såvel som hjemmefra, blot brugeren har en internetforbindelse. Alle indberettede data kan overføres til regneark.

Du finder Tabulex Trio Tjenestetid på SKI her >>