KPI'er


KPI-modulet er et enkelt værktøj, som hjælper dig med at følge skolens nøgletal helt tæt og dermed sikre dig et overblik over skolens aktiviteter og performance.

Ledelsen kan individuelt udvælge de KPI'er, som er relevante for den pågældende institution. Fra overblikssiden er det muligt at dykke ned i de specifikke, underliggende data for hver enkelt KPI. 

Hvad kan KPI-modulet?
KPI-modulet præsenterer data på en overskuelig og let anvendelig måde - uanset platform. Modulet håndterer:

  • Frafaldsstatistik opgjort på uddannelser eller grupper af uddannelser på valgfrit skoleår
  • Overblik over omsætning og omkostninger, opgjort ved sammenskrivning af kontoplanen i Navision
  • Likviditetsoversigt baseret på Navision
  • Fraværsstatistik pr. uddannelse med historik for tre år.

Let at betjene
KPI-modulet fungerer som en integreret del af skolens UDDATA+ løsning. Det kræver derfor ingen installation at komme i gang. Nogle datakilder kan dog kræve lidt opsætning.

Modulet er rettighedsstyret, og skolen udpeger selv de medarbejdere, der skal have adgang til modulet.

Modulet har en hurtig responstid i kraft af en datawarehouse løsning, som drives af UDDATA. Det betyder, at alle data opdateres til datawarehouse med forudbestemte intervaller, så du altid har de relevante data at se på eller arbejde med.

Løsningen sikrer, at du uanset tid og sted kan få et hurtigt overblik og agere ud fra valide data.

Jes Barkler