Kursus

Elevadministration Prøveoprettelses-workshop

Taastrup eller Vejle

Elevadministration Prøveoprettelses-workshop

Sted: Taastrup eller Vejle

Ønsker du viden om, hvordan du opretter prøver og karakterer i IST Elevadministration? Klik på "Tilmeld dig" for at se mulige datoer.

ELEVADMIST Elevadministration
Kursus

Kurset i Elevadministration henvender sig til brugere, der gerne vil ruste sig til årets prøveafvikling.

Formål
At sætte dig i stand til at administrere prøveperioden med størst mulig sikkerhed og kvalitet og med det mindste tidsforbrug.

Forudsætninger
Kurset henvender sig til dig, som har et grundlæggende kendskab til programbetjeningen i Elevadministration. Nye brugere må gerne deltage, men fokus vil ikke være på den grundlæggende betjening af løsningen.

Indhold

Kurset omfatter blandt andet: 

 • Prøvedannelsesprocedurer
 • Arbejdsgangen om elevtilmeldinger til prøver
 • Arbejdsgangen om privatister
 • Diverse udskriftsmuligheder i forbindelse med prøveafvikling
 • Prøveoversigter
 • Karakterlister
 • Mødelister
 • Etiketter til prøvedeltagerne
 • Tekstopgivelser
 • Breve/etiketter til censorer
 • Karakterprotokol
 • Prøveprotokol
 • Karakterblad
 • Afgangsbevis/Prøvebevis
 • Beståkrav til folkeskolens afgangseksamen
 • Forskellige muligheder for at indberette karakterer til Elevadministration
 • Registreringer vedr. diverse projektopgaver
 • Forskellige finesser
 • Beregning af årets karaktergennemsnit og – fordeling
 • Info om indberetning til Karakterdatabasen.

Du kan se prisen, tidspunkter, adresse, varighed m.v. ved at klikke på nedenstående knap.

Flere kurser og webinarer til dig