This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kursus

Elevadministration Prøveoprettelses-workshop

Taastrup eller Vejle

Elevadministration Prøveoprettelses-workshop

Sted: Taastrup eller Vejle

Ønsker du viden om, hvordan du opretter prøver og karakterer i IST Elevadministration? Klik på "Tilmeld dig" for at se mulige datoer.

ELEVADMIST Elevadministration
Kursus

Kurset i Elevadministration henvender sig til brugere, der gerne vil ruste sig til årets prøveafvikling.

Formål
At sætte dig i stand til at administrere prøveperioden med størst mulig sikkerhed og kvalitet og med det mindste tidsforbrug.

Forudsætninger
Kurset henvender sig til dig, som har et grundlæggende kendskab til programbetjeningen i Elevadministration. Nye brugere må gerne deltage, men fokus vil ikke være på den grundlæggende betjening af løsningen.

Indhold

Kurset omfatter blandt andet: 

 • Prøvedannelsesprocedurer
 • Arbejdsgangen om elevtilmeldinger til prøver
 • Arbejdsgangen om privatister
 • Diverse udskriftsmuligheder i forbindelse med prøveafvikling
 • Prøveoversigter
 • Karakterlister
 • Mødelister
 • Etiketter til prøvedeltagerne
 • Tekstopgivelser
 • Breve/etiketter til censorer
 • Karakterprotokol
 • Prøveprotokol
 • Karakterblad
 • Afgangsbevis/Prøvebevis
 • Beståkrav til folkeskolens afgangseksamen
 • Forskellige muligheder for at indberette karakterer til Elevadministration
 • Registreringer vedr. diverse projektopgaver
 • Forskellige finesser
 • Beregning af årets karaktergennemsnit og – fordeling
 • Info om indberetning til Karakterdatabasen.

Du kan se prisen, tidspunkter, adresse, varighed m.v. ved at klikke på nedenstående knap.

Flere kurser og webinarer til dig

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os.