This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

education

Find det rigtige tilbud til dig

Sådan finder du det rigtige tilbud til dig.

Find det rigtige tilbud til dig

Hvornår: Kontakt os

’Tjekliste til Studie+’ giver dig et overblik over, hvilke kompetencer du skal have for at arbejde i Studie+.

EUD-GYM-AMUEUD/GYM/AMU/FGUFGU
hvad vil du lære mere om?

’Tjekliste til Studie+’ er tænkt som en hjælp til at få overblik over, hvilke kompetencer du skal have for at arbejde i Studie+. Hent Tjek-listen nederst på siden.

Tjek-listen viser således IST’s anbefalinger til de funktioner i Studie+, du som bruger bør mestre og til hvilket niveau. Niveauerne er beskrevet i filen ’Taksonomi til Tjek-liste til Studie+’ (se nederst på siden).

Du opdager måske, at du har brug for opkvalificering, når du udfylder dokumentet. Vi står på spring for at hjælpe.

om tjeklisten

Tjek-listen er inddelt i følgende brugergrupper (ligger som faner i excel-arket):

 • Medarbejdere generelt (grundfunktioner for alle)
 • Lærer/elev
 • Vejledere 
 • Elevadministration (inkl. skolepraktik, inkl. optagelse, inkl. bevis
 • Skemalægning – FLEX
 • HR-funktion inkl. arbejdstid 
 • Eksamensplanlægning inkl. karakterafgivelse 
 • Efteruddannelse 
 • Skolehjem 
 • Systemadministration 
 • Controllere – administrative ledere
 • Pædagogiske ledere

Vi er klar over, at funktionsopdelingen er meget forskellig fra skole til skole, og den enkelte bruger kan derfor tilhøre flere brugergrupper. Opdelingen er et forsøg på at ramme så bredt som muligt.

hvordan skal du bruge tjeklisten?

I tjeklisten er anført alle menupunkter i Studie+ og de undermenupunkter (fliser), der findes under hvert menupunkt. Hver brugergruppe har sin egen fane i dokumentet, hvori det med grønt fremgår, til hvilket niveau IST anbefaler, du mestrer den enkelte funktion.

Find den eller de faner med den/de brugergrupper, du tilhører. Gennemgå alle punkterne og sæt x i den kolonne, du mener svarer til dine kompetencer i den enkelte funktion.

Du kan arbejde individuelt med oversigten og indtaste et x i den kolonne, du vurderer svarer til dit niveau. Du kan også samarbejde med dine kolleger, så I får et overblik over jeres samlede kompetencer i Studie+ og hvor I evt. mangler kompetencer.

For at vurdere, hvor du skal sætte dit x, skal du læse vedhæftede ’Taksonomi til Tjek-liste til Studie+’. Der er tre niveauer, svarende til de tre kolonner, der findes i oversigten.

brug for hjælp til opkvalificering?

Kontakt os på for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Eller ring på 7222 6101.