This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kursus

Grundkursus i UDDATA+ for lærere

IST Svendborg eller på din egen skole

Grundkursus i UDDATA+ for lærere

Sted: Græsholmevej 56, 5700 Svendborg eller på din egen skole

Få basisviden om lærer/elev-kommunikation i UDDATA+ samt om redskaber til planlægning af undervisningen.

EUD-GYM-AMUEUD/GYM/AMU/FGUFGU/UDDATAUDDATA+
Kursus

Dette kursus henvender sig til undervisere, vejledere og pædagogiske ledere.

Formålet er at give dig basisviden om lærer/elev-kommunikation i UDDATA+ samt om redskaber til planlægning af undervisning.

Der kan max. tilmeldes 12 deltagere til dette kursus.

Indhold

På kurset får du en gennemgang af de arbejdsredskaber i UDDATA+, som du som underviser eller vejleder kan benytte i dit daglige arbejde.

Du vil blandt andet få indsigt i:

  • Adgang til dine personlige data og elevdata
  • Kommunikationsmuligheder for underviser/vejleder og elev
  • Skema og registrering af fravær
  • Oprettelse af forløb, som kan tilgås via skema
  • Tildeling af opgaver til elever og adgang til opgavestatistik/karakterer
  • Deling af materialer og forløb.

Dele af kurset vil foregå som workshop, hvor du kan arbejde med din egen skoles data med mulighed for individuel hjælp fra underviseren. Husk derfor at medbringe din egen pc.

Flere kurser og webinarer til dig