Kursus

Grundlag elever til prøve – XPRS

Ringe

Grundlag elever til prøve - XPRS

Sted: Ringe
Hvornår:  07/09/2023

At deltagerne får mulighed for at få gennemgået grundlaget for elever til prøve og efterfølgende selv arbejde med egne data.

EUD-GYM-AMUEUD/GYM/AMU/STUDIEStudie+
Workshop

Denne workshop er for dig, der som elevadministrativ medarbejder arbejder med indberetning til XPRS.

Formålet er at give dig et kendskab til grundlaget for elever til prøve og efterfølgende give dig mulighed for at arbejde med egne data.

Indhold

Denne workshop handler om grundlaget for elever til prøve indberetningen til XPRS.

På workshoppen bliver grundlaget gennemgået, og vi gennemgår, hvordan forskellige elever skal oprettes – alt efter uddannelse.
Desuden gennemgås fagtilknytninger på aktiviteter.

Efterfølgende får du mulighed for at arbejde med egne data, hvor der er mulighed for at få hjælp af IST-konsulenten.
Husk derfor pc.

Flere kurser og webinarer til dig

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os.