This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Webinar

Tiltag på dagtilbudsområdet

Online webinar

Webinar

Tiltag på dagtilbudsområdet

Sted: Online webinar

Formålet med webinaret er at give et indblik i udviklingsindsatserne både bagudrettet og fremadrettet.

DT-BORNIST Dagtilbud Børn/DT-PERSONALEIST Dagtilbud Personale/PLADSIST Pladsanvisning
webinar

Webinaret er rettet mod beslutningstagere, superbrugere, digitaliseringskonsulenter og andre centrale aktører i kommunerne i relation til IST’s løsninger på dagtilbudsområdet:

  • Pladsanvisning
  • Morgenvagt
  • Dagtilbud Admin
  • Daginstitution Børn
  • Dagtilbud Personale

Formålet med webinaret er at give et indblik i udviklingsindsatserne både bagudrettet og fremadrettet.  

indhold

På webinaret gennemgår vi løsningerne en ad gangen med fokus på de væsentlige elementer, som er blevet udviklet.

Herefter fokuserer vi på de centrale udviklingsindsatser den kommende tid.

Flere kurser og webinarer til dig