Lara

Lara er ungdomsskolens daglige administrationsredskab til håndtering af elever, lærere, hold og relationerne imellem disse grupper.

Databasen er centralt placeret på vores server og fungerer som database for Lara og integrationen hertil.

CPR
Den nemme adgang til ungdomsskolens data betyder, at vi dagligt kan opdatere informationer om de ansatte, eleverne og deres forældre ved hjælp af data fra CPR.

Billeder og udskrifter
Du finder billeder og skabeloner i databasen og kan udskrive dem uafhængigt af, hvilket netværk du er på.

Integration til Lara, API
Med en integration til Lara kan du publicere hold fra Lara Hosting og modtage tilmeldinger.
Du kan frit vælge den hjemmesideleverandør, du ønsker. Vi bidrager gerne med forslag, hvis  du ønsker det. 

Integrationen til Lara giver flere fordele:
* Ungdomsskolens administrationsdata på hjemmesiden og Lara er altid konsistente
* Rettelser af hold bliver publiceret direkte på hjemmesiden, så I kun skal rette jeres data én gang
* Tilmeldinger fra hjemmesiden kommer med integrationen til Lara direkte ind i jeres webindbakke til godkendelse - det samme gør betalinger, hvis I har tilkøbt betalingsmodulet.

Fuldt overblik over elevernes indbetalinger
Flyt administrationen af elevbetalinger ind i Lara. Lara Webbetaling giver eleverne mulighed for at betale for deres holdtilmeldinger via ungdomsskolens hjemmeside.

Her er der mulighed for:
* Betaling ved tilmelding
* Betaling i rater
* Overblik over manglende betalinger
* Mulighed for oprettelse af manuelle betalinger.

Lara Personale - lærernes indgang til egne hold
Personalet kan tildeles en adgangskode, så de selv kan logge på lærerlogin. Her kan de se en oversigt over de hold, de har, og se de tilknyttede elever. De kan også registrere fravær, som herefter automatisk overføres til Lara Hosting.

Lærerene kan også sende sms’er og e-mails til eleverne.

Elevernes adgang
Eleverne kan tilmelde sig hold via IST Ungdomsskole app’en eller via hjemmesiden, hvor de også kan betale for deltagelse. Alle tilmeldinger overføres automatisk til jeres webindbakke i Lara Hosting.

På hjemmesiden kan eleverne rette deres mobilnummer, mailadresse, opdatere information om skole- og klassetilhørsforhold og se hvilke hold, de er tilmeldt.

Ungdomsskolen kan lave holdkategorier og beskrive sine hold
Ungdomsskolen kan tilknytte holdene til forskellige kategorier, så eleverne nemt kan finde det, de er interesserede i, på hjemmesiden og i app’en og tilmelde sig.

Du kan ud for hvert hold beslutte, hvor lang tilmeldingsperioden skal være, lave en beskrivelse af holdet og angive det påkrævede aldersinterval for deltagelse.

Vejledninger

Tina Carlsen