Lukkede Trio Planlægningsworkshops

Lukkede Trio Planlægningsworkshops

Lukkede Trio Planlægningsworkshops

I forbindelse med den sidste arbejdstidsaftale og skolereform er det muligt for den enkelte skole/kommune at lave deres egen planlægning/aftale. Derfor finder vi det hensigtsmæssigt at tilbyde planlægningsworkshops som lukkede workshops.

Hvad er en lukket workshop?
En lokal workshop giver et godt arbejdsgrundlag og kan bidrage til en koordineret implementering af jeres aftale.

På en planlægningsworkshop i Tabulex Trio arbejder skolerne under kyndig vejledning. Vi arbejder med din konkrete planlægning af det kommende skoleår på dine egne data og under hensyn til den arbejdstidsaftale, som er gældende for dig. Workshoppen placeres derfor bedst på et tidspunkt, hvor aftaleforhold og timetalsudmeldinger for det kommende skoleår er på plads, så du har et sikkert grundlag for dit planlægningsarbejde.

Hvad kræver det at deltage?
For at deltage på en workshop kræver det, at du har kendskab til Tabulex Trio, skoleårets planlægning samt Lov 409/lokalaftale. Forud for workshoppen skal en evt. lokalaftale sendes til IST, så den kan indgå i planlægning af workshoppen.

Hvis ovenstående er interessant for dig, er du velkommen til at udfylde formularen her, hvorefter en af vores konsulenter vil kontakte dig.

Lone Hasling Pedersen