Få tid til det, der er vigtigst

Få tid til det, der er vigtigst

Vi kan give dig en produktfamilie, som dækker hele skoleområdet

I dag har du sandsynligvis en masse manuelle arbejdsopgaver, måske endda i forskellige løsninger. Det tager tid og kræfter, som du sikkert hellere vil bruge sammen med dine elever.

Sådan får du styr på eleverne fra 0. klasse til afgangsklasse

Et tilgængeligt og fleksibelt administrationssystem, der samler data om de enkelte elever fra indskrivning i børnehaveklasse, til de går ud med et prøvebevis i hånden.

CPR

Elever og forældres adresse opdateres direkte fra CPR. Det reducerer de manuelle opdateringer af børnene og deres kontakt oplysninger.

Elevfravær - fremmøde til undervisningen

Med fraværsløsningen opnår du et solidt statistikgrundlag på elevfraværet. Personalet kan via webindgangen registrere dagsfravær i indskoling/mellemtrin og lektionsfravær på overbygning.

Fraværs-SMS fra skolen får fraværet til at falde

Elevers fravær er faldet markant, efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det. 

Prøvebeviset via Borger.dk

Skolerne i Danmark er forpligtet til at arkivere de prøvebeviser, der udstedes på deres skoler. IST tilbyder en løsning, der kan hjælpe dig med at løse den opgave elektronisk - nemt og enkelt.

Afhold valget digitalt

At gennemføre effektive afstemninger og valg kan være en stor udfordring. Ofte bliver det en omfattende proces med meget papirarbejde og manuelle processer. Med vores løsning kan du gennemføre valget digitalt - nemt og enkelt. 

Afhold valg

Elevplanen - et redskab i dialogen mellem elev, lærere og forældre

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. Elevplanen bruges til en systematisk evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er at forbedre elevens udbytte.

I dagens digitaliserede verden er vi vant til at kommunikere via mobiltelefon, tablet og computer. Det sikrer enkel  og hurtig kommunikation mellem skole og forældre, samtidig med at sandsynligheden for, at beskederne når frem digitalt end på papir, er større. Hvis dit barns skole bruger løsningerne fra IST, giver det dig adgang til netop sådanne muligheder. Produktfamilien omfatter det hele.

Større udbytte til eleverne

Har du styr på skolens lærerressourcer?

Tjenestetidsløsningen er en hjælp, når skolens ledelse og administration planlægger skolens ressourcer og administrerer skolen i henhold til læreraftalerne.

Fleksibelt skema og efterregistrering af din arbejdstid

Fleksible Skemaer hjælper medarbejderne med at bevare overblikket over undervisningen på skolen. Løsningen optæller automatisk klassens timer og angiver afvigelser i forhold til årsnormen for skoler på læreraftale OK15. Medarbejderne kan desuden efterregistrere afvigelser af deres arbejdstid på deres mobiltelefon.

Fleksible skemaer

Et godt værktøj

Skolens skema er udgangspunktet for skolens hverdag.

Udviklingen af Skemalægning er sket over en årrække i tæt samarbejde med brugerne. Det har resulteret i et værktøj, som er fleksibelt og enkelt at betjene. Om det er valgfag, støttelærere, parallellægning af skolernes undervisning - Skemalægning kan det hele.

Skema

IST applikationer til dagtilbud

Applikationer til dagtilbud sikrer en overskuelig forvaltning og daglig drift og gør det nemt og effektivt at følge regler og procedurer. Dagtilbudsløsningen er en komplet og brugervenlig løsning til forældre og kommune.

Dagtilbud

IST applikationer til SFO'er

SFO-løsningen reducerer arbejdsbyrden for lederen såvel som det øvrige personale og skaber et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

SFO

IST applikationer til folkeskoler

Applikationerne til folkeskole er med til at lette og strømline ledelse og planlægning og at sikre, at regler og procedurer følges. Tilsammen udgør de fundamentet for en let og elegant arbejdsproces for skolens medarbejdere og ledelse. 

Folkeskole

IST applikationer til frie grundskoler

Applikationerne til frie grundskoler er med til at lette og strømline ledelse og planlægning og at sikre, at regler og procedurer følges. Tilsammen udgør de fundamentet for en let og elegant arbejdsproces for skolens medarbejdere og ledelse. 

Frie grundskoler

IST applikationer til klubber

Klubløsningen reducerer arbejdsbyrden for lederen såvel som det øvrige personale og er med til at sikre et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

Klub

IST applikationer til ungdomsskoler

Det naturlige valg til administration i ungdomsskolerne.

Ungdomsskole

Anette V. Kristoffersen

Kontakt Anette

Hun ved alt om elevadministrationsløsningen.