Ønsker du tid til det der er vigtigst?

I dagens skole er tid en knap ressource. Hvad hvis du kunne få mere tid - hver dag. Hvad ville det give dig som lærer og pædagog? og hvad ville det betyde for eleverne og din skole? Sandsynligvis en masse.

Ønsker du tid til det der er vigtigst?

I dagens skole er tid en knap ressource. Hvad hvis du kunne få mere tid - hver dag. Hvad ville det give dig som lærer og pædagog? og hvad ville det betyde for eleverne og din skole? Sandsynligvis en masse.

Vi kan give dig en produktfamilie, som dækker hele skoleområdet!

I dag har du sandsynligvis en masse manuelle arbejdsopgaver, måske endda i forskellige løsninger. Det tager tid og det tager kræfter, som du hellere vil bruge sammen med dine elever.

Sådan får du styr på eleverne fra 0. klasse til afgangsklasse

Et tilgængeligt og fleksibelt administrationssystem, der samler data om de enkelte elever fra indskrivning i børnehaveklasse, til de går ud med et prøvebevis i hånden.

CPR

Elever og forældres adresse opdateres direkte fra CPR. Hvilke reducerer de manuelle opdateringer af børn og deres kontakt oplysninger, som er et stort vedligeholdelsesarbejde.

Elevfravær - fremmøde til undervisningen

Der er stor forskel på hvor meget danske skolebørn er fraværende fra undervisningen. Med fraværsløsningen opnår du et solidt statistikgrundlag på elevfraværet. Personalet kan via webindgangen registrere dagsfravær i indskoling/mellemtrin og lektionsfravær på overbygning.

Fraværs-SMS fra skolen får fraværet til at falde

Elevers fravær er faldet markant, efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det. Flere skoler gør det samme med succes, med få klik sendes en sms til forældrene. Derfor er SMS-løsningen den helt rette løsning.

Prøvebeviset via Borger.dk

Skolerne i Danmark er forpligtet til at arkivere de prøvebeviser, der udstedes på deres skoler. IST tilbyder en løsning, der kan hjælpe dig med at løse den opgave elektronisk - nemt og enkelt.

Afhold valget digitalt

At gennemføre effektive afstemninger og valg kan være en stor udfordring. Ofte bliver det en omfattende proces med meget papirarbejde og manuelle processer. Med løsningen til at håndterer elektronisk valg, opnår du det hele!

AFHOLD VALG

Elevplanen - et redskab i dialogen mellem elev, lærere og forældre.

En af nøglerne til succes er kvalitetsindhold, der engagerer forældrene. Men det er ofte nemmere sagt end gjort. Kravene til dokumentation er stadig stigende.
Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. Elevplanen bruges til en systematisk l evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er at forbedre elevens udbytte.  Tidligere foregik meget af dialogen sedler der skulle udfyldes og returneres. I dagens digitaliserede verden, er vi vant til at kommunikere via mobiler, tabletter og computere, som er både enklere og hurtigere. Desuden er det mere sandsynligt at oplysningerne når frem. Hvis dit barns skole bruger løsningerne fra IST, giver det dig adgang til netop sådanne muligheder. Produktfamilien omfatter det hele…

FORBEDRE ELEVENS UDBYTTE

Har du styr på skolens lærerressourcer?

Tjenestetidsløsningen hjælper skolens ledelse og administration med at planlægge skolens ressourcer og administrerer skolen på nemmeste måde i henhold til læreraftalerne. Beregnet til åben fagfordeling på skolen, når lektionsfordelingsplanen og øvrige aktiviteter er på plads.

Fleksibel skema og efterregistrer din arbejdstid

Fleksible Skemaer hjælper medarbejderne med at bevarer overblikket over undervisningen på skolen. Optæller automatisk klassens timer og angiver afvigelser i forhold til årsnormen for skoler på læreraftale OK 15. Nu er det også muligt at give medarbejderne mulighed for at efterregistrere afvigelser af deres arbejdstid på deres mobiltelefon.

FLEKSIBLE SKEMAER

Et godt værktøj

Skolens skema er udgangspunktet for skolens hverdag.

Kravene til planlægning er store, og alle ressourcer skal udnyttes optimalt.

Udviklingen af Skemalægning er sket over en årrække i tæt samarbejde med brugerne. Som planlægningsværktøjet er enkelt at betjene, og let at gå til, uden at miste fleksibiliteten. Om det er valgfag, støttelærere, parallellægning af skolernes undervisning - Skemalægning kan det hele.

SKEMA

IST APPLIKATIONER TIL DAGTILBUD

Applikationer til dagtilbud gør den overordnede forvaltning og daglige drift nemmere og mere effektivt og sikre, at regler og procedurer følges. En komplet og brugervenlig løsning til forældre og kommune - Dagtilbudsløsningen dækker det hele.

DAGTILBUD

IST APPLIKATIONER TIL SFO'ER

SFO-løsningen reducerer arbejdsbyrden for lederen såvel som det øvrige personale og der sikres et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

SFO

IST APPLIKATIONER TIL FOLKESKOLER

Letter og strømliner ledelse, og planlægning og sikre, at regler og procedurer følges. Tilsammen udgør de fundamentet for en let og elegant arbejdsproces for skolens medarbejdere og ledelse. 

FOLKESKOLE

IST APPLIKATIONER TIL FRIE GRUNDSKOLER

Letter og strømliner ledelse, og planlægning og sikre, at regler og procedurer følges. Tilsammen udgør de fundamentet for en let og elegant arbejdsproces for skolens medarbejdere og ledelse. 

FRIE GRUNDSKOLER

IST APPLIKATIONER TIL KLUBBER

Klubløsningen reducerer arbejdsbyrden for lederen såvel som det øvrige personale og der sikres et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

KLUB

IST APPLIKATIONER TIL UNGDOMSSKOLER

Dit naturlige valg til administration i ungdomsskolerne.

UNGDOMSSKOLE

Anette V. Kristoffersen

Kontakt Anette

Hun ved alt om elevadministrationsløsningen.