Personale

Løsningerne øger effektiviteten i administrationen og i kommunikationen mellem institutionen/skolen og forældrene. Derfor er det vigtigt, at hele processen er let.

Personale

Løsningerne øger effektiviteten i administrationen og i kommunikationen mellem institutionen/skolen og forældrene. Derfor er det vigtigt, at hele processen er let.

Læreplaner løfter fagligheden

De pædagogiske konsulenter og pædagogerne oplever, at læreplanerne er med til at vise andre, fx forældrene og forvaltningen, det pædagogiske arbejde, der sker i daginstitutionen.

Løft fagligheden

IST applikationer til SFO'er

SFO-løsningen reducerer arbejdsbyrden for lederen såvel som det øvrige personale og sikrer et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

SFO

IST applikationer til folkeskoler

Applikationerne til folkeskolen kan være med til at sikre, at regler og procedurer følges. De udgør fundamentet for en let og elegant arbejdsproces for skolens medarbejdere og ledelse. 
 

Folkeskole

IST applikationer til klubber

Klubløsningen reducerer arbejdsbyrden for lederen såvel som det øvrige personale og sikrer et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

Klub

Bjarne Thurø