This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Produkt

Pladsanvisning (tidligere Tabulex Institution)

Håndtér hele processen fra udbud af pasningstilbud til ansøgning, opskrivning, tilbud og ind-/udmeldelse.

Håndtér hele processen ét sted

Med Pladsanvisning kan du håndtere hele processen fra udbud af pasningstilbud til ansøgning, booking og opskrivning. 

Alle processer for økonomiske aspekter, opkrævning af forældrebetaling, udbetaling af tilskud vedrørende private pasningsordninger og til privatinstitutioner, indberetning til SKAT/eIndkomst, opkrævning af andre kommuner, kontering osv. er automatiseret ud til de modtagende systemer via snitflader.

Let sagsbehandlingen

Forældre kan kontakte kommunen via selvbetjening, som er integreret i samme løsning.

På den måde lander alle henvendelser hurtigt og smidigt i pladsanvisningens fagsystem, og sagsbehandlingen lettes.

Vi er på SKI

Du finder følgende tillægsydelser til IST Pladsanvisning på SKI-aftalen:

  • FT1 – Analyse
  • FT2 – Dagpleje Morgenvagt
  • FT3 – Dagpleje Kommunikation
  • FT4 – Dagtilbud Admin

Udbyd pasningstilbud

Opskriv på venteliste

Klassisk administrativ visitation

Håndter indmeldelsesforhold

Ansøgning om takstændring eller udmeldelse

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud

Opkrævning af forældrebetaling

Integration til andre systemer

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder

Vi skaber de bedste rammer for læring

Hver dag verden over gør vores administrative it-løsninger til driften af en skole eller et dagtilbud en forskel for millioner af mennesker.

Med enkle og smarte løsninger til administration, planlægning, læring og skema gør vi hverdagen lettere hver eneste dag.

Vi tilbyder dig de administrative værktøjer, som du behøver for at få mere tid til det vigtigste – børnene og eleverne.