Produkterne på SKI

IST udvalgt som SKI leverandør!
Alle offentlige institutioner og organisationer kan tegne abonnement hos SKI og dermed bruge deres rammeaftaler til indkøb.Alle Tabulex Applikationerne er naturligvis også at finde på SKI.

Produkterne på SKI

IST udvalgt som SKI leverandør!
Alle offentlige institutioner og organisationer kan tegne abonnement hos SKI og dermed bruge deres rammeaftaler til indkøb.Alle Tabulex Applikationerne er naturligvis også at finde på SKI.

Hvilke produkter er på SKI?
Listen her er kerneydelserne med dertilhørende tillægsydelser som forefindes på SKI.

Tabulex Institution

Tillægsydelser til Tabulex Institution

Tabulex SFO Kommunikation

Tillægsydelser til Tabulex SFO Kommunikation

Tabulex Dagtilbud Kommunikation

Tillægsydelser til Tabulex Dagtilbud Kommunikation

Tabulex Trio Tjenestetid

Tillægsydelser til Tabulex Trio Tjenestetid

Tabulex TEA Elevadministration Tillægsydelser til Tabulex TEA Elevadministration

Hypernet Lean

Hvordan logger jeg ind på ski.dk?
Øverst til højre på siden finder du knappen ”LOG PÅ”. Klik på den, og klik derefter på menupunktet 'Log på'.

En rammeaftale er en handelsaftale, der gør det muligt for offentlige institutioner at købe bestemte varer eller ydelser fra en afgrænset række leverandører, uden at være nødt til at gennemføre eget EU-udbud. En rammeaftale har tidligere været kaldt 'rammekontrakt', og det gamle udtryk bruges stadig visse steder.

Janne Rank Ørbeck